logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lomnička

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny (1880)
Iné mená:
1294 ako Parva Lompnicha, neskôr ako Kuslomnicha (1329), Miskalomnic (1511), 1773 Kis-Lomnitz, Klein-Lomnitz, 1786 Kisch-Lomnitza, Klein-Lumnitz, 1808 Kis-Lomnicz, Klein-Lomnitz, Malá Lomnica, Lomnička, 1863–1913 Kislomnic, 1920– Lomnička.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1822 sp. - Trompler Joannes farár
1823 sp. - 1832 sp. - Hraczky Bernardus farár
1833 sp. - 1835 sp. - Mariassy Tiburtius farár
1837 sp. - - - - Vitkovszky Josephus farár
1838 sp. - 1856 sp. - Morgenbesser Josephus farár