logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovský Trnovec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Ducha Svätého
Iné mená:
Liptovský Trnovec: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1971 pričl. o. Beňušovce.
1773 Tarnocz, Trnowec, 1786 Tarnócz, Tarnowec, 1808 Tarnócz, Trnowec, 1863–1913 Tarnóc, 1920 Trnovec, 1927– Liptovský Trnovec
---------------
Beňušovce: 1773 Benyushaza, Benussowice, 1786 Benyuschhása, Benussowicze, 1808 Benyusháza, Beňussowá, Beňussowce, 1863–1913 Benyusháza, 1920 Beňušová, Beňušovce, 1927–1971 Beňušovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Behárovce (55), 2. Beníky (15), 3. Beňušovce (50), 4. Nová Sielnica (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1677 apr. - - - - Gubóci, Juraj farár
1711 júl 8. 1711 - - Šimonovič, Andrej farár
1711 sept. 30. 1712 - - Sirokovics, František farár
1712 feb. 25. 1714 - - Albrechtovič, Pavol farár
1714 mar. 7. 1714 - - Gyökeres, Pavol farár
1714 - - 1755 - - Albrechtovič, Pavol farár
1755 apr. 9. 1762 - - Svetnický, Jakub farár
1760 okt. 11. - - - Hisza, Ján farár
1795 - - - - - Čech, Štefan farár
1811 sp. - 1822 sp. - Andreánsky, Melichar, SJ farár
1823 sp. - 1828 sp. - Zimany Josephus farár
1829 sp. - 1839 sp. - Kubantsik Antonius farár
1841 sp. - 1843 sp. - Hyros Josephus farár
1856 sp. - - - - Brtány Josephus farár
1949 - - 1961 - - Varhol, Rudolf správca farnosti
1961 - - 1965 okt. 31. Fitt, Mikuláš správca farnosti
1965 - - 1966 - - Lang, Ján správca farnosti
1966 - - 1971 - - Šmálik, Štefan správca farnosti
1972 - - 1973 - - Mikulec, Martin správca farnosti
1977 - - - - - Pačnár, Michal správca farnosti