logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovský Ondrej

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Ondreja
Iné mená:
Liptovský Ondrej: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Sanctus Andreas, Sz[ent]-Andras, Swaty Ondrej, 1786 S[ent]-Andrásch, 1808 Szent-András, Swatý Ondrej, 1863–1913 Szentandrás, 1920–1948 Svätý Ondrej, 1948–1952 Liptovský Svätý Ondrej, 1952– Liptovský Ondrej
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jakubovany (55), 2. Konská (18), 3. Veterná Poruba (24), 4. Beňadiková (90). Duchovný správca: Excurrendo z Okoličného.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - František(1332,Liptovský Ondrej) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Liptovský Ondrej, 1332) farár
1560 sp. - - - - Albert (Liptovský Ondrej, 1560) farár
1679 - - - - - Morinszky, František farár
1698 apr. 9. - - - Puchkovics, Ondrej farár
1709 jún 7. 1719 - - Sismovics, Michal Jozef farár
1719 júl 2. 1722 - - Čulík, Martin farár
1722 okt. 22. 1726 - - Langhoffer, Samuel farár
1726 apr. 30. 1731 apr. 25. Koprivčic, Michal farár
1731 apr. 28. 1734 - - Pavelka, Juraj farár
1734 máj 29. 1734 - - Zilkay Joannes. farár
1734 sept. 28. 1735 - - Rabsitz, Marek farár
1735 jan. 19. 1735 - - Betulay, Michal farár
1735 jún 13. 1735 - - Szovoricz Stephanus. farár
1735 okt. 19. 1766 - - Kolbe, Jozef farár
1766 - - 1775 - - Lacko, Ján farár
1775 aug. 26. - - - Lehocký, Matej farár
1795 - - 1808 - - Sopeni, Michal farár
1808 - - 1809 - - Thuránszky Andrej administrátor
1809 - - - - - Pichl, Január administrátor
1811 - - 1832 - - Smolen, Štefan farár
1833 sp. - 1837 sp. - Paškaj, Ján farár
1838 sp. - 1843 sp. - Kubányi Aloysius farár
1856 sp. - - - - Csurilla Georgius farár
1923 - - 1928 - - Kučera, Karol administrátor
1928 júl 1 1940 - - Skrak, Ján správca farnosti