logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovský Mikuláš

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Mikuláša
Iné mená:
Liptovský Mikuláš: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1892 pričl. o. Mikulášsky Hušták, Vrbický Hušták; 1923 pričl. o. Vrbica; 1960 pričl. o. Liptovská Ondrašová, Palúdzka; 1971 pričl. o. Okoličné (po 1808 pričl. o. Podhorany; po 1882 pričl. o. Stošice; 1924 pričl. o. Vitálišovce), Ráztoky (po 1877 zlúč. o. Nižná Ráztoka a Vyšná Ráztoka); 1976 pričl. o. Benice (po 1920 pričl. o. Andice, Čemice), Bodice (1964 vyčl. o. Demänovská Dolina), Demänová (1964 vyčl. o. Demänovská Dolina), Iľanovo, Ploštín.
1773 Sanctus Nicolaus, Sz[ent]-Miklos, Swaty Mikulass, 1786 S[ent]-Miklósch, S[ank]t-Niklo, Swatý Mikuláš, 1808 Szent-Miklós, Swatý Mikuláš, 1863–1913 Liptószentmiklós, 1920–1952 Liptovský Svätý Mikuláš, 1952– Liptovský Mikuláš
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ondrášová (400), k. B. S. J. (1900)| 2. Ilanovo (18), 3. Ploštín (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - 1560 sp. - Ján (Liptovský Mikuláš, 1560) farár
1673 - - 1674 - - Manczmann, Matej farár
1674 jún - 1677 - - Podhoránszky, Juraj farár
1677 máj - 1679 - - Dúbravec, Pavol farár
1679 máj 23. - - - Galóci, Štefan farár
1703 apr. 24. 1705 - - Sixti, Štefan farár
1705 júl 13. 1709 - - Bartoš, Michal farár
1709 okt. 22. 1717 - - Miskóczy, Martin farár
1717 jún 10. 1742 - - Matheides, Ján (1690-1753) farár
1742 máj 25. +1773 jún 27. Ivančič, Ján farár
1773 - - - - - Gábor, Ján Nep. farár
1811 sp. - 1825 sp. - Tornay Andreas farár
1827 sp. - 1843 sp. - Bartoss Georgius farár
1856 sp. - - - - Hubel Andreas farár
1969 - - 1970 - - Tomaľa, Jozef správca farnosti
1969 - - - - - Vošček, Jozef správca farnosti