logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovský Michal

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Michala
Iné mená:
Liptovský Michal: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1924–1955 pričl. k o. Ivachnová; 1955 vyčl. aj z o. Partizánska Ľupča.
1773 Sz[ent]-Mihály, Swaty Mihál, 1786 S[ent]-Mihály, 1808 Szent-Mihály, Swatý Michal, 1863–1913 Szentmihály, 1920–1924 Svätý Michal, 1955– Liptovský Michal
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ivachnová (700), kap. sv. Jána Nep. (1856), 2. L.Vlašky (300), kap. sv. Petra a Pavla, ap. (1929).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1569 sp. - - - - Michal (Liptovský Michal, 1569) farár
1705 dec. 12. 1706 - - Brna, Ján farár
1706 júl 8. - - - Fekete, František (18. stor.) farár
1811 sp. - 1812 sp. - Pinderich Adamus excurrendo z Teplej
1822 sp. - 1833 sp. - Zahora Joannes farár
1834 sp. - - - - Tatarko Jacobus farár
1835 sp. - 1856 sp. - Danko Andreas farár
1949 - - 1953 - - Kútnik Šmálov, Jozef správca farnosti
1953 - - 1953 - - Štrbina, Hypolit správca farnosti
1968 - - - - - Tješ, Jozef správca farnosti
2004 07 01 - - - Tomáň Jozef farár