logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovské Revúce

Zriadenie:
18. st.
Titul kostola:
Kostol Obetovania Pána
Iné mená:
Liptovské Revúce: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1786 zlúč. o. Nižná Revúca, Stredná Revúca a Vyšná Revúca do o. Liptovské Revúce.
1808 Alsó-Revucza, Közép-Revucza et Felső-Revucza, Dolní Rewuca, Prostrední Rewuca et Horní Rewuca, 1863 Revuca, 1873–1882 Alsórevuca, Felsőrevuca és Középrevuca, 1888–1913 Háromrevuca, 1920 Nižná [Revúca], Prostredná [Revúca] a Vyšná Revúca, Tri Revúce, 1927– Liptovské Revúce
---------------
Nižná Revúca: 1773 Infer[ior] Revucsa, Alsó-Revucsa, Revuca, 1786 Alschó-Rewucza
Stredná Revúca: 1773 Media Revucsa, Középső-Revucsa, Revuca, 1786 Kösép-Rewucza
Vyšná Revúca: 1773 Super[ior] Revucsa, Felső-Revucsa, Revuca, 1786 Felschő-Rewucza
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1753 jan. 2. 1755 apr. 9. Svetnický, Jakub farár Spolu s Osadou a Lužnou
1811 sp. - 1812 sp. - Tolth Štefan farár
1821 sp. - 1836 sp. - Moys Josephus farár
1837 sp. - 1839 sp - Sabinovský, František_Xaver farár
1841 sp. - 1843 sp. - Kutsma Stephanus farár
1856 sp. - - - - Kiszely Joannes farár
1935 - - 1943 - - Žuffa, Michal administrátor, farár
1957 - - 1972 - - Debnár, Jozef správca farnosti
1978 - - - - - Hvizdoš, Ján (1925-2007) správca farnosti