logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovské Kľačany - Svätá Alžbeta

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Alžbety
Iné mená:
Svätá Alžbeta: 1863 Szenterzsebét
Stručné dejiny:
Po roku 1863 pričlenená k obci Liptovské Kľačany
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1698 apr. 9. - - - Zaleczky Georgius. farár
1731 sp. - - - - Steinfest, Ján farár
1751 jún 15. +1768 máj 10. Hrabovský, Anton Ignác Jozef farár
1768 máj 25. - - - Gyelák, Ján farár
1811 sp. - 1833 sp. - Podhorany Mathias farár
1834 sp. - 1837 sp. - Fabry Paulus farár
1838 sp. - 1843 sp. - Fabry Paulus farár
1856 sp. - - - - Sabinovský, František_Xaver farár