logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Osada

Zriadenie:
1752
Titul kostola:
Kostol Sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Liptovská Osada: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773, 1786, 1863–1913 Oszada, 1808 Oszada, Osada, 1920 Osada, 1927– Liptovská Osada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Korytnica (121), k. sv. Ondreja (1860).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1752 sept. 1. 1755 apr. 30. Svetnický, Jakub farár Spolu s Lužnou a Revúcami
1755 apr. 28. 1758 okt. 25. Lanzer, Ján farár
1758 okt. 25. 1760 júl 16. Kronner, Ján farár
1762 aug. 25. 1770 - - Argay, Adam farár
1770 jún 24. 1778 dec. 31. Kvassay, Ján farár
1779 máj 1. 1799 jún 22. Lokčanský, Michal farár
1800 apr. 28. 1836 jan. 31. Puček, Matej farár
1837 sp. - - - - Sztranyay Crescentius farár
1837 febr. 15. 1839 sept. 30. Paškaj, Ján farár
1840 mar. 1. 1845 mar. 15. Bohuczký, Jozef farár
1845 aug. 1. 1856 nov. 22. Kovalčík, Štefan farár
1856 nov. 23. 1890 nov. 18. Kušinský, Jozef farár
1890 nov. 19. 1891 sept. 16. Králik, Alojz farár
1891 sept. 17. 1921 apr. 6. Miššata, Štefan farár
1921 dec. 7. 1925 jan. 7. Matťašovský, Ján farár
1925 jan. 12. 1926 okt. 20. Ďaďo, Jozef farár
1926 okt. 20. 1932 mar. 15. Cehuľa, Jozef administrátor, farár
1932 mar. 15. 1946 máj 4. Vaverčák, Štefan farár
1946 máj 4. 1955 jún 15. Kubala, Karol farár
1955 jún 15. 1962 okt. 31. Pirožek, Alojz správca farnosti
1962 okt. 31. 1970 jún 1. Kajan, Ján správca farnosti
1970 jún 1. 1991 aug. 27. Sárený, Jozef správca farnosti
1991 aug. 27. 1997 jún 30 Kuboš, Ján farár