logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Anna

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Liptovská Anna: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Sz[ent]-Anna, Swata Anna, 1786 S[ent]-Anna, 1808 Szent-Anna, Swatá Anna [ aj Várallya cum Szent-Anna], 1863–1913 Szentanna, 1920–1952 Svätá Anna, 1952– Liptovská Anna
Stručné dejiny:
Teraz filiálka farnosti Prosiek.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1692 apr. 13. - - - Horčický, Andrej Augustín farár
1712 máj 27. 1712 - - Tamaskovics, Ján farár
1712 Jun.. 29. 1721 aug. 23. Skocsovszky, Juraj farár
1712 - - 1714 - - Heriban, Juraj farár
1712 - - 1714 - - Heriban, Juraj farár
1721 sept. 14. 1724 sept. 4. Zilkay Joannes. farár
1724 okt. 13. 1733 mar. 29. Szobolovics, Martin farár
1733 aug. 2. 1734 dec. 9. Novacký, Štefan Imrich farár
1734 dec. 9. 1743 júl 10. Trsztyánszky, Andrej farár
1743 júl 10. 1751 - - Mihalovič, Andrej (1792-1760) farár
1751 nov. 17. 1756 jan. 5. Benčat, Matej farár
1756 feb. 6. 1753 okt. 29. Kvassay, Ján farár
1758 nov. 1. 1753 - - Zambal Emericus. farár
1758 dec. 6. 1759 jún 3. Závadszky Nicolaus. farár
1759 júl 3. 1764 - - Árvay, Jakub farár
1764 mar. 13. 1768 apr. 29. Kelečéni, František farár
1768 apr. 29. 1770 jún 1. Ketzer, František farár
1770 júl 3. - - - Toporczy, Ján farár
1811 sp. - 1822 sp. - Zimany Josephus farár
1823 sp. - 1824 sp. - Kiszely Joannes farár