logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Mara

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Panny Márie
Iné mená:
Liptovská Sielnica: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1924 pričl. o. Brnice; 1968 pričl. o. Liptovská Mara, Parížovce; 1976–1992 pričl. o. Ižipovce.
1773 Szielnicze, Sjelnice, 1786 Sielnicza, 1808 Szelnicze, Syelnica, Sylnica, 1863 Szjelnice, 1873–1913 Szielnic, 1920–1946 Sielnica, 1946– Liptovská Sielnica
Liptovská Mara: 1773 Sz[ent]-Maria, Swata Maria, 1786 S[ent]-Maria, Bóldog-Aszszonyfalwa, 1808 Szent-Mária, Swatá Maria, 1863–1913 Szentmária, 1920–1946 Svätá Mara, 1946–1952 Liptovská Svätá Mara, 1952–1968 Liptovská Mara
---------------
Brnice: 1773, 1808 Bernicze, Brnice, 1786 Bernicze, Brnicze, 1863–1882 Bernice, 1888–1913 Bernic, 1920–1924 Brnice
Parížovce: 1773 Parishaza, Parizowec, 1786 Parischhása, Parissowce, 1808 Párisháza, Pařissowce, Paryssowce, 1863, 1895 Párizsháza, 1873–1892, 1898–1913 Párisháza, 1920 Parižovce, 1927–1968 Parížovce
Stručné dejiny:
Obec zanikla pri výstavbe priehrady
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Emilián farár
1466 sp. - - - - Barnabáš farár
1557 pribl. - - - - Osko, Ladislav farár
1560 sp. - - - - Rákoczky, Stanislav farár
1677 sp. - - - - Lužinský, František Sebastián farár
1702 jan. 1. 1711 - - Ludáni, Peter Pavel farár
1711 máj 12. 1726 - - Zubrolavszky Joannes. farár
1726 feb. 6. 1733 - - Okoličáni, Ján, biskup farár
1733 mar. 29. 1735 - - Szobolovics, Martin farár
1735 sept. 17. 1749 sept. 24. Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
1754 feb. 4. 1754 jún 10. Hepner, Ján (1731-1791) farár
1754 júl - 1756 júl 3. Stupický, Ignác Vojtech farár
1756 júl 6. - - - Ďurčanský, Juraj farár
1811 sp. - 1812 sp. - Hagany Celerinus farár
1821 sp. - 1822 sp. - Brogyany Christophorus farár
1823 sp. - 1837 sp. - Gronka Joannes farár
1838 sp. - 1856 sp. - Dulik Camillus farár