logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lipové

Zriadenie:
1943
Titul kostola:
Panny Márie Nanebovzatej (15.8.1938)
Iné mená:
1254 Lipové: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica) 1926 vyčl. z o. Bodza, Tôň.
1926–1938, 1945–1951 Hodžovo, 1938–1945 Hodzsafalva, 1951– Lipové
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bodza-Lúky (450), kap. P. M. Ruž. (1889), 2. Zem. Olča (600), 3. Tôň (350).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kurácia zriadená 1.9.1943, odčlenením z farnosti Okoč, zrušená r. 2004. Teraz je filiálkou farnosti Okoličná na Oastrove.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Tôň) kňaz
1958 po - 1962 - - Rablánsky, Silvester správca farnosti