logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lipovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Juraja (15. st.)
Iné mená:
1253 Lipovce: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1991 pričl. o. Lačnov.
1773 Lipocz, Lipowecz, 1786 Lippocz, Lipowce, 1808 Szinye Lipócz, Lipowec, 1863–1913 Szinyelipóc, 1920 Lipovec, 1927– Lipovce
Lačnov: 1773 Lacsno, Lacžnow, 1786 Lacschno, 1808 Lacsnó, Lačnó, Lačné, 1863–1913 Lacsnó, 1920–1991 Lačnov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šindliar (565), k. sv. Michala A. (1948), 2. Štefanovce (315), k. Obet. Pána (15. st.), 3. Lačnov, 4. Renčišov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1773 - - 1815 - - Czibula, Jozef farár
1818 - - 1842 - - Paulík, Linus, OFM administrátor
1842 - - 1893 - - Bakalyár, Xystus, OFM administrátor
1893 - - 1896 - - Kurimszky, Ján administrátor
1896 - - 1950 - - Milyon, Lukáš [Miľon] administrátor
1951 - - 1954 - - Lipka, Andrej administrátor
1951 - - 1953 - - Harčar, Anton správca farnosti
1953 - - 1954 - - Kostráb, Ján administrátor
1954 - - 1962 - - Pavlovič, Jozef (1910-1997) správca farnosti
1962 - - - - - Piškanin, Ján správca farnosti
1998 - - 2002 - - Revák, Cyril administrátor
2002 - - - - - Palša, Pavol farár