logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lipany

Zriadenie:
zmienka 1312
Titul kostola:
sv. Martina (1312)
Iné mená:
1247 Lipany: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hethárs, Hethars, Sieben-Linden, Lippany, 1786 Siebenlinden, Héthárs, Lipiani, 1808 Héthárs, Septem Tiliae, Siebenlinden, Lipjany, Lipany, 1863–1913 Héthárs, 1920–1948 Lipiany, 1948– Lipany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ďačov (300), k. sv. Michala A. (1614), 2. Lúčka (700), k. Najsv. Trojice (1805).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1810 - - 1830 - - Kocsalka, Ján farár
1830 máj 18. - - - Waxmann, Jozef administrátor
1837 - - 1848 - - Videlyi, Ján administrátor-farár
1848 - - 1849 - - Ňárši, Jozef administrátor
1848 - - 1848 - - Kuppis, Ľudovít administrátor
1850 - - 1889 - - Gurkay, Jozef administrátor-farár
1889 - - 1891-1892 - - Brühl, Melichar farár
1922 - - 1954 - - Zlatohlavý, Jozef farár
1954 - - 1973 - - Kostráb, Ján administrátor
1973 - - 1990 - - Dráb, Pavol, prof., , PaedDr farár
1973 - - - - - Dráb, Pavol správca farnosti
1993 - - 2001 - - Jankech, Kamil farár
2001 - - 2003 - - Bujdoš, Ján farár
2003 - - 3003 po - Šosták, Vladimír farár