logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Limbach

Zriadenie:
1390
Titul kostola:
Kostol sv. Teobalda
Iné mená:
Limbach: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773, 1786 Limpach, 1808 Limpach, Limpoch, 1863 Limpach, Limbach, 1873–1907, 1920 Limbach, 1913 Limpak, 1927–1948 Hliník, Limbach, 1948–1957 Hliník, 1957– Limbach
Stručné dejiny:
Teraz je filiálkou farnosti Grinava.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1672 jan. 11. 1674 - - Bröl, Leopold Michal farár
1674 jan. 16. 1675 - - Smizek, Hieronym farár
1675 máj 3. 1679 - - Grimperger, Bernard farár
1679 nov. 26. 1680 - - Augustini, Juraj farár
1680 apr. 24. - - - Molitor, Konrád farár