logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Likavka

Titul kostola:
sv. Juraja (1888)
Iné mená:
1245 Likavka: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873–1882 Likavka, 1888 Likava, 1892– Likavka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Martinček (450), k. sv. Martina (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Šimon(1332,Martinček) kňaz
1884 jún 24 - - - Janovčík, Štefan farár
1922 - - - - - Ďaďo, Jozef kaplán, farár
1976 - - - - - Zahuranec Imrich správca farnosti
2008 07 01 - - - Jozef Skurčák farár