logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lieskovec

Zriadenie:
1730
Titul kostola:
Najsv. Tela a Krvi P. J. (1798).
Iné mená:
1238 Lieskovec: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773, 1786 Leszkocz, 1808 Liészkócz, Lészkócz, Ljéskowce, 1863, 1888–1902 Leszkóc, 1873–1882 Leskóc, 1907–1913 Mogyorósfalu, 1920 Lískovec, 1927– Lieskovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Topoľovka (802), k. P. M. Naneb. (1968), 2. Závadka (455), k. P. M. Obet. (1965), 3. Myslina (504), k. Pov. sv. Kríža (1728), 4. Hudcovce (362), k. sv. Terézie Jež. (1934), 5. Karná (485), k. P. M. Ruž. (1923).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1794 - - Vitlinszky, Adam farár
1795 - - 1812 - - Buzek, Ján farár
1814 - - 1826 - - Kamenský, Ján (-1826) administrátor
1826 - - 1827 - - Czupper, Samuel farár
1827 - - 1829 - - Rogosz, Ján administrátor
1829 - - 1929 po - Bercsinszky, Jozef administrátor
1860 - - 1860 po - Uhrinovics, Alexander, st administrátor
1870 - - - - - Minich, Ján st farár
1882 - - - - - Király, Ján (1841-1917) administrátor
1917 - - - - - Paškovič, František administrátor
1929 po - 1870 - - Bercsinszky, Jozef farár
1939 - - 1940 - - Šefčík, Jakub administrátor
1939 dec. 1. - - - Nemec, Ján administrátor
1945 - - 1950 - - Gič, Jozef správca farnosti
1949 - - 1952 - - Glinský, Ján správca farnosti
1953 - - 1968 - - Marton, František správca farnosti
1968 po - - - - Konkoľ, Peter, CSsR správca farnosti
1980 - - 1990 - - Sojčák Štefan administrátor
1990 - - 1994 - - Bielak, Štefan farár
1994 - - 2000 - - Kassai, Peter farár
2000 - - 2006 - - Tomáš, Juraj farár
2006 - - - - - Radimák, Marián administrátor