logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Licince

Titul kostola:
sv. Mikuláša (1830).
Iné mená:
1234 Licince: okres Revúca/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773, 1786 Licze, Liczine, 1808 Licze, Licynec, 1863–1913, 1938–1945 Lice, 1920 Licince, Licynec, 1927–1938, 1945– Licince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pustatina Sarka a horáreň Dolinka (3).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Licince) kňaz
1811 sp - 1812 sp. - Bodnár Stephanus farár
1821 sp - - - - Árvay Joannes farár
1822 sp - 1825 sp. - Jankovits Ignatius farár
1827 sp - 1830 sp - Szemány Andreas farár
1834 sp - 1844 sp - Grósz Antonius farár
1853 sp - - - - Klein Joannes farár
1940 - - - - - Kabla, Ľudovít správca farnosti