logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lesenice

Zriadenie:
1291
Titul kostola:
Kostol Panny Márie
Iné mená:
Lesenice : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Les[z]enye, Lesenitz, Lesenice, 1786 Leszenye, Leszenicza, 1808 Leszenye, Lesenice, Lesenica, 1863–1913, 1938–1945 Leszenye, 1920 Lesenica, Lesenice, 1927–1938, 1945– Lesenice
Stručné dejiny:
Teraz je filiálkou farnosti Opatovská Nová Ves.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1291 máj 12. - sp. - Ján (Lesenice, 1291) farár
1332 medzi 1337 - - - Aegidius (Lesenice, 1332) farár