logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Leles

Zriadenie:
1142
Titul kostola:
Povýš. sv. Kríža (1142).
Iné mená:
1212 Leles: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica) 1941 pričl. o. Kapoňa.
1773, 1786, 1863–1920, 1938–1945 Lelesz, 1808 Lelész, 1927–1938, 1945–1948 Leles, Lelesz, 1948– Leles
Kapoňa: 1773, 1786 Koponya, 1808 Kaponya, Koponya, Kopoňa, 1863–1913, 1938–1941 Kaponya, 1920 Kopoňa, 1927–1938 Kapoňa, Kaponya
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Poľany.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Leles,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Blažej(Leles,1332) kňaz
1776 - - 1783 - - Lupesz, Adam, OPraem farár
1822 - - 1864 - - Verböczy, Štefan, OPraem farár
1864 - - 1865 - - Száraz, Michal administrátor
1865 - - 1867-1877 - - Argalács, Marek, OPraem administrátor
1867 - - 1877 - - Argalács, Marek, OPraem farár
1879 - - 1887 - - Šoltés, Imrich Valentín, OPraem farár
1887 - - 1898 - - Lencsés, Ján, OPraem farár
1898 - - 1900 - - Vajó, Jozef, OPraem farár
1900 - - - - - Heffler, Konrád, OPraem administrátor
1913 - - - - - Fogelthon, Alojz, OPraem administrátor
1921 - - 1936 - - Kende, Július Ján, OPraem farár
1936 - - 1939 - - Oscsenda, Koloman, OPraem administrátor
1939 - - 1942 - - Kende, Július Ján, OPraem administrátor
1940 - - 1942 - - Seltsam Ladislav správca farnosti
1942 - - - - - Borcsányi, Achatius, Ján, OPraem administrátor
1947 - - 1951 - - Tóth, Ladislav Eugen, OPraem administrátor
1951 - - 1957 - - Novelly, Karol správca farnosti
1957 - - 1987 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) farár
1957 - - - - - Jozsicska Vojtech správca farnosti
1996 - - 2002 - - Jakab, Ján (1973) farár