logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lehota pod Vtáčnikom

Zriadenie:
1940
Titul kostola:
sv. Cyrila a Metoda (1948).
Iné mená:
1206 Lehota pod Vtáčnikom: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Malá Lehota a Veľká Lehota do o. Lehota pod Vtáčnikom.
1960– Lehota pod Vtáčnikom
Malá Lehota: 1773 Kiss-Lehota, Kiss-Lehotta, Klein-Lehotta, Mala Lehotta, 1786 Kisch-Lehota, 1808 Kis-Lehota, Malá Lhota, 1863 Kislehotta, 1873–1907 Kislehota, 1913 Kispapszabadi, 1920 Malá Lehôta, 1927–1960 Malá Lehota
Veľká Lehota: 1773 Nagy-Lehota, Nagy-Lehotta, Gros-Lehotta, Welka Lehotta, 1786 Nagy-Lehota, 1808 Nagy-Lehota, Welká Lhota, 1863 Nagylehotta, 1873–1907 Nagylehota, 1913 Istvánszabadja, 1920 Veľká Lehôta, 1927–1960 Veľká Lehota
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1938 - - 1940 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán miesta
1940 - - 1945 - - Sitáš, Daniel, CSsR farár
1945 - - 1955 - - Struhár, Štefan farár
1955 aug. 1. 1971 - - Hudec, Martin správca farnosti
1971 - - 1974 - - Bucko, Anton správca farnosti
1974 - - 1985 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti 1977 zást. okr. dekana
1985 - - 1987 - - Domian, Anton správca farnosti
1987 - - 1990 - - Hriadeľ, Marek správca farnosti