logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lednické Rovne

Zriadenie:
1789
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1927)
Iné mená:
1200 Lednické Rovne: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1926 pričl. o. Prečínska Lehota; 1976 pričl. o. Horenická Hôrka (1955 zlúč. o. Horenice a Hôrka; 1960 pričl. o. Medné).
1773 Rovne-Lednicz, Rowne Lednice, 1786 Rowne-Lednitz, Led[n]icz-Rowne, 1808 Lednicz-Rovné, Lednické Rowné, 1863–1888 Rovnye, 1892–1902 Lednicrovnye, 1907–1913 Lednicróna, 1920 Lednica Rovné, Lednické Rovné, 1927– Lednické Rovne
--------------
Prečínska Lehota: 1773 Precsin-Lehota, Prečin Lehota, 1786 Precschin-Lehota, 1808 Precsén-Lehota, Přečínská Lhota, 1863–1882 Precsénlehota, 1888–1902 Precsinlehota, 1907–1913 Perecsényszabadi, 1920 Prečín Lehôta [(1926 Prečínska Lehota]
Horenická Hôrka: 1955–1976 Horenická Hôrka
Horenice: 1773 Horenicz, Horenicze, 1786 Horenicz, 1808 Horenicz, Horenice, 1863–1902 Horenic, 1907–1913 Magasi, 1920–1955 Horenice
Hôrka: 1808 Nemes-Hórka, Zemanská Horka, [Zemanská] Hurka, [Zemanská] Huorka, 1863, 1892–1895 Horka, 1873–1882, 1898–1902 Huorka, 1888 Huorki, 1907–1913 Kiserdő, 1920–1955 Hôrka
Medné: 1773, 1786, 1873–1888, 1898–1913 Medne, 1808 Medne, Medné, 1863, 1892–1895, 1920–1960 Medné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolná Breznica (750), kap. P. M., 2. Horenická Hôrka (320), 3. Medné (230), kap. P- M. Sedemb. (1959).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
V roku 1788 bolo Lednické Rovné odčlenené z farnosti Lednica a bola zriadená kaplánka s vlastným kňazom. Neskoršie po splnení všetkých náležitostí vznikla v r. 1809 farnosť Lednické Rovné. Stalo sa to hlavne zásluhou vtedajšieho kňaza Pavla Siládiho (Szillágyi) a patróna grófa Ján Gobert Aspremont Lindena.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1810 - - Szilágyi, Paulus farár
1810 - - 1836 - - Kacskovics, Stephanus farár
1836 - - 1852 - - Prekop, Ján farár
1852 - - 1855 - - Ružička, Ján farár
1855 - - 1886 - - Beliš, Ján Alojz farár
1886 - - 1913 - - Slaninka, Michal farár
1913 - - 1913 - - Mišík, Augustín administrátor
1913 - - +1918 jún 3. Horváth, Gejza (1876-1918) farár
1918 - - 1918 - - Košťál, Gašpar administrátor
1918 - - 1934 - - Klčo, Jozef farár pôv. meno Kolos
1934 - - 1935 - - Posluch, Anton administrátor
1935 - - 1940 - - Laudon, Alexander Eugen farár
1940 - - 1953 - - Beňuš, Alojz administrátor, farár
1953 - - 1959 - - Grman, Koloman správca farnosti
1959 - - 1970 - - Domin, Anton správca farnosti
1970 - - +1984 marec 17. Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti čestný kanonik, 1980 pápež. kaplán a monsignor
1984 apríl - 1985 okt. - Kiška, Ladislav správca farnosti
1985 - - 1990 - - Nosál, Maximilián správca farnosti
1990 - - 1992 - - Gurín, Dominik správca farnosti
1992 - - 2001 - - Gavenda, Pavol farár 1995-2000 člen diec. kňaz. rady, 1997-2008 člen diec. katech. komisie