logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lednica

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Jána Nepomuckého (1735).
Iné mená:
1773 Besztercz-Lednicz, Besztrecz-Lednicz, Bester[cz]-Lednice, 1786 Besztercz-Lednitz, 1808 Besztercze-Lednicz, Bystřické Lednice, 1863, 1877–1902 Lednic, 1873 Lednice, 1920 Lednica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horná Breznica (600), 2. Kvášov (700), kap. P. M. Sedemb. (1973).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Lednica mala faru už v XIV. storočí, súčasne s hradom sa staval aj kostol a fara. V časoch protestantizmu faru spravovali evanjelickí duchovní Juraj Kromholz, Matej Javorník, Ján Pannitoris a Mikuláš Drábik. Potom sa spomínajú katolícki farári Černek, Ján a Šimonovič Ján. V Lednici dňa 30. apríla 1714 vypukol požiar a zhorelo takmer celé mestečko. Zhoreli všetky matriky a skoro všetky úradné spisy fary. Odvtedy už máme zoznam všetkých farárov. V roku 1788 za vlády Jozefa II. boli vyčlenené z Lednickej farnosti dve nové: Lednické Rovne s filiálkami Dolná Breznica, Horenice, Hôrka, Medné, Prečinská Lehota a Zubák bez filiálok.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sorardus(1332,Lednica) kňaz
1688 pred - 1688 - - Černek, Ján farár
1688 - - 1692 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
1714 sp. - 1715 - - Sztupovszky, Pavol farár odišiel do Súče
1715 - - 1731 - - Felix, Stephanus farár
1731 - - 1735 - - Jankovics, Stephanus farár
1735 - - 1743 - - Fedor, Jozef farár
1743 - - 1748 - - Vinczy, Casparus farár
1748 - - 1749 - - Petrík, Michal farár
1749 apr. 8 1751 febr. 28. Blaho, Andreas farár
1751 - - 1753 - - Horváth, Ignatius farár
1753 febr. 25. 1753 - - Korcsek, Georgius administrátor
1753 aug. - 1756 - - Berényi, Franciscus farár
1756 nov. 2. 1766 - - Mitusinka, Georgius farár
1766 - - 1774 - - Letko, Adamus farár
1775 jún - 1776 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
1776 aug. - 1783 - - Nejedly, Franciscus farár
1783 dec. - 1790 - - Szajtler, Carolus farár
1790 jan. - 1809 - - Čelko, Ján (1761-1835) farár
1809 apr. 12. 1832 - - Minarovics, Joannes farár
1832 - - +1855 mar. 3 Hidvégy, Ján farár
1855 - - 1856 - - Ružička, Ján administrátor
1856 - - 1885 - - Strakovič, František Xaver farár
1885 - - 1886 - - Hrčka, Pavol administrátor
1886 - - 1904 - - Beregi, Andrej farár
1904 - - 1904 - - Záškvara, Karol administrátor
1904 - - 1906 - - Mičko, Štefan administrátor
1906 - - 1933 - - Mičko, Štefan farár
1933 - - 1935 - - Kozinka, Jozef administrátor
1935 - - 1960 - - Stručka, Július správca farnosti 1952 dekan púch. okresu
1960 - - +1990 jún 22. Samák, Štefan správca farnosti 1972 č. dekan, 1977 č. kanonik
1990 - - 1997 - - Kováčik Anton správca farnosti
1997 - - 2010 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti 2000 honor. dekan