logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lechnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jodoka
Iné mená:
Lechnica: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Lechnicza, Lechnitz, 1786 Lechnicza, 1808 Lechnicz, Lechnica, 1863–1902 Lechnic, 1907–1913 Lehnic, 1920– Lechnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Červený Kláštor (230), k. sv. Romualda (1689).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
V roku 1319 ju magister Kokoš daroval kartuziánom zo Skaly útočišťa. Od polovice 14. storočia patrila panstvu Červeného kláštora, ktorý ležal v chotári obce.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Albert (Lechnica, 1519) farár
1670 - - 1700 sp. - Zambovics Martinus. farár
1749 pred - +1749 okt. 7. Muszánszky, Michal farár
1763 sp. - 1765 - - Sváby, Melichar farár
1765 - - 1766 - - Molitoris, Andrej farár
1766 - - - - - Podolský, Jozef farár
1811 sp. - 1812 sp. - Novak Josephus farár
1821 sp. - 1836 sp. - Kubantsik Josephus farár
1837 sp. - 1841 sp - Basziszta Paulus farár
1843 sp. - - - - Kubantsek Josephus farár
1856 sp. - - - - Kalavszky Mathias farár
1974 - - 1977 - - Sališ, Peter správca farnosti
1977 - - - - - Lipták Michal správca farnosti