logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lazy pod Makytou

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1801).
Iné mená:
1197 Lazy pod Makytou: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1964 pričl. o. Dubková.
1773 Laaz, Laáz, Lazy, 1786, 1863, 1882–1913 Láz, 1808 Láz, Laáz, Lazy, 1873–1877 Laáz, 1920 Lazy, 1927– Lazy pod Makytou
Dubková: 1773, 1863, 1888–1902 Dubkova, 1786 Dubkowa, 1808 Dubková, 1873 Alsódubkova és Felsődubkova, 1907–1913 Lázalja, 1920–1964 Dubková
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1792 - - Szeny, Mathias farár
1792 - - 1797 - - Dlabács, Samuel farár
1797 - - 1798 - - Borcsányi, Georgius farár
1798 nov. - 1799 - - Valachy, Peter farár
1799 - - 1803 - - Ďurček, Ján farár
1803 - - 1806 - - Bielek, Ján Nepomuk farár
1806 - - 1809 - - Otrokóci, Jozef farár
1810 - - 1823 - - Formánek, Emericus farár
1823 - - 1832 - - Grill, Franciscus farár
1832 apr. - 1836 - - Majdán, Paulus farár
1836 - - 1836 - - Czingell, Michael administrátor
1836 - - 1836 - - Trnovszky, Joannes farár
1837 apr. - 1837 sept. - Tvrdý, Ján (1803-?) excurrendo ako kaplán v Lednici je adm. v Lazoch p. Makytou
1837 - - 1851 - - Hrabovec, Andrej (1797-1873) farár
1851 - - 1864 - - Toman, Jozef farár
1864 - - 1864 - - Pivarči, Ferdinand administrátor
1864 - - 1912 - - Budatínsky, Ján farár
1912 - - 1914 - - Herman, Štefan administrátor
1914 - - 1918 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1918 - - 1918 - - Záškvara, Karol administrátor
1918 - - 1938 - - Šulgan, Ladislav administrátor, farár
1938 - - 1940 - - Mikuš, Jozef správca farnosti
1940 - - 1948 - - Minárik, Jozef (1912-1991) správca farnosti
1948 - - 1951 - - Valent, Vojtech správca farnosti
1951 - - 1958 - - Bucko, Anton správca farnosti
1958 - - 1966 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1966 - - 1969 - - Žatko, Jozef (1904-1986) správca farnosti
1969 - - 1972 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1972 - - 1977 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
1977 - - 1978 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1978 okt. 1. 1979 - - Malženický, Ján, SDB správca farnosti
1980 - - 1987 - - Oliš, Jozef správca farnosti
1988 - - 1989 - - Domian, Anton správca farnosti
1989 - - 1990 - - Jedinák, Milan excurrendo z far. Lysá pod Makytou
1990 - - 1999 - - Mikunda, Celestín správca farnosti nitriansky kanonik