logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lastovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Michala A. (1650).
Iné mená:
1192 Lastovce: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773 Lasztocz, Lastowcze, 1786 Lasztócz, Lasztow[c]e, 1808 Lasztócz, Lastowec, 1863–1913 Lasztóc, 1920– Lastovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Veľaty (700), k. P. M. Mena (1620).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Lastovce,1332) kňaz
1812 - - 1833 - - Schön, Anton farár
1833 - - 1833 - - Philipp, Urban, OFM administrátor
1833 - - 1855 - - Horváth, Ján (1808-1855) administrátor-farár
1855 - - 1867 - - Hámorszky, Ján farár
1867 - - 1902 - - Héric, František farár
1902 - - +1909 febr. 11. Iványi, Karol farár
1909 - - 1932 okt. 1. Ottó, Alojz administrátor-farár
1933 - - 1940 - - Vinczey, Michal administrátor
1941 - - 1955 - - Miko, Róbert administrátor
1955 - - 1959 - - Juhás, Vojtech správca farnosti
1959 - - 1965 - - Hudák, Anton administrátor
1965 - - 1971 - - Furman, Martin Ladislav, OP administrátor
1971 - - 1975 - - Grich, Štefan správca farnosti
1975 - - 1990 - - Petrík Juraj správca farnosti
1990 - - 2001 - - Lesník Anton farár
2001 - - 2005 - - Kassai, Peter farár