logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lančár

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Kočín-Lančár: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica) 1991 zlúč. o. Kočín a Lančár.
1991– Kočín-Lančár
Kočín: 1773, 1808, 1863–1907 Kocsin, 1786 Kocschin, 1913 Köcsény, 1920–1991 Kočín
Lančár: 1773 Lancsar, 1786 Lancschár, 1808, 1863–1913 Lancsár, 1920–1991 Lančár
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kočín (264), kap. P. M. Lurd. (19. st. ), 2. Šterusy (650), k. sv. Márie Magd. (18. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Nitrianske Hrnčiarovce, 1332) farár
1560 a 1561 - sp. - Michal (Brusno, 1561) farár
1630 sp. - - - - Mossóczy, Pavol farár
1634 - et 1647 sp. - Ozoróczy, Krištof farár
1657 sp. - - - - Jurikovič, Juraj farár
1676 máj 8. 1680 - - Matulník, Jakub farár
1680 máj 14. 1684 - - Jurašič, Juraj farár
1684 sept. 5. 1689 - - Cserlik, Štefan farár
1689 apr. - 1692 - - Malonyay, Pavol farár
1692 nov. 15. 1697 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
1697 apr. 29.` 1699 - - Horváth, Juraj (Lančár, 1697) farár
1699 nov. 2. 1704 - - Omasta, František Gabriel farár
1704 jún 6. 1707 máj - Kruspiér, Samuel farár
1707 máj 5. 1709 máj 13. Rivolovič, Ján farár
1709 máj 14. 1713 sept. 9. Bočkaj, Juraj farár
1713 sept. 18. 1723 - - Wittinger Franciscus. farár
1723 jan. 13. 1733 - - Kmoško, Imrich farár
1735 máj 20. 1746 jún 25. Pauchner, Vít Ján farár
1746 júl 8. 1749 nov. 13. Pšurnovský, Martin farár
1749 nov. 14. 1752 jún 8. Tamássy Samuel, Franciscus. farár
1752 jún 14. +1756 sept. 3. Lacko, Ondrej farár
1756 apr. 5. 1764 sept. 21. Szmetana Joannes. farár
1764 sept. 28. 1768 feb. 9. Mallyó, František farár
1768 mar. 5. 1778 - - Novotný, Matej farár
1778 - - +1789 mar. 26. Polakovič, Matej farár
1789 máj 22. 1794 - - Kabarec, Ján (-1804) farár
1794 máj 2. 1800 - - Horváth, Juraj (1755-1831) farár
1800 dec. 10. +1834 máj 30. Marček, Ján (Lančár, -1834) farár
1834 jún 19. 1836 apr. 4. Jedlička, Imrich farár
1836 apr. 8. +1850 sept. 26. Popelka, Juraj farár
1850 okt. 3. 1858 - - Keller, Ján farár
1858 máj 12. 1875 sept. 14. Mikovényi, Móric farár
1875 sept. 16. - - - Behúnek, Alojz farár
1932 - - 1937 - - Chrenko, Štefan správca farnosti
1938 po - 1941 - - Štibraný, Roman Justín správca farnosti
1940 - - 1946 - - Sedlák, Jarolím správca farnosti
1976 - - 1991 - - Šurina, Vincent správca farnosti
2003 nov. 15. - - - Bašo, Ján správca farnosti V súčasnosti spravuje farnosť Bučany.