logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ladomerská Vieska

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Krista Kráľa
Iné mená:
Ladomerská Vieska : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1960 zlúč. o. Ladomer a Vieska; 1971–1991 pričl. k o. Žiar nad Hronom.
1960–1971, 1991– Ladomerská Vieska

Ladomer: 1773 Lodomer, Ladomer, 1786 Ladomér, 1808 Ladomér, Hladoměř, 1863–1902 Ladomér, 1907–1913 Garamladomér, 1920 Ladomír, Hladomer, 1927–1960 Ladomer
Vieska: 1773 Viezka-Apáthi, Vieszka-Apathi, Graner-Vieska, Wieska, 1786 Vieska-Apáthi, Opatocz, 1808 Apáthi-Viészka, Wieska, Wěska, 1863 Wieszka, 1873–1888 Vieszka, 1892–1913 Garammindszent, 1920–1960 Vieska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šášovské Podhradie (400), 2. Horné Opatovce (12), k. sv. Vavrinca (1911).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. O jej vzniku niet správ, iste ju založili rehoľníci zo Sv. Beňadika, ktorým patrila. Patrónom bola ostrihomská kapitula.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1391 - - - - - Mikuláš (Ladomerská Vieska) farár
1526 sp. - - - - Henkel, Ján farár
1559 sp. - - - - Lebed, Melichar farár
1559 - - 1626 - - Bobor, Ján farár
1626 - - - - - Muratoris, Daniel farár
1642 - - 1647 - - Vazán Georgius. farár
1657 - - 1673 - - Vieszky Jacobus. farár
1689 dec. 8. 1689 - - Hurta, Ján farár
1690 júl - 1690 nov. 13. Bellasich Joannes farár
1691 mar. 27. 1698 apr. 11. Bobot, Ján Michal farár
1698 apr. 14. 1701 feb. 13. Hizay, Juraj farár
1701 mar. 18. 1703 apr. 2. Benkovič, Juraj farár
1703 máj 6. 1710 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
1710 máj 16. 1710 jún - Karkuš, Ján Jozef farár
1710 jan. 28. 1711 jún 2. Massik, Michal farár
1711 jún 22. 1711 júl - Benkovič, Juraj farár
1711 júl. 18. 1714 júl 27. Zavodni Andreas. farár
1714 aug. 28. 1716 mar. 16. Jachan, Martin František farár
1716 apr. 25. 1718 - - Szabó, Ján (Sklabiná, -1751) farár
1718 máj 21. 1718 sept. 4. Baraňaj, Matej farár
1718 sept. 19. 1729 - - Pamár, František Anton farár
1729 dec. 21. 1730 - - Vratanay Antonius. farár
1730 aug. 23. 1732 sept. 26. Szedelyi, Jozef farár
1732 máj 16. 1740 apr. 30. Mišuta, Štefan farár
1740 máj 18. 1746 - - Peťko, Jozef farár
1746 - - 1746 - - Kubínyi, Andrej excurrendo z H. Opatoviec
1746 apr. 28. 1763 - - Chvála, Michal farár
1763 jan. 26. 1783 - - Váray Michael. farár
1783 - - 1825 - - Letovič, Alexander Jozef farár
1825 - - 1856 - - Nécsey, Juraj farár
1856 - - 1865 - - Ivichich, Karol farár
1865 - - 1883 - - Plošic, Július farár
1883 - - 1897 - - Húska, Martin farár
1897 - - 1914 - - Kováčovský Vojtech farár
1914 - - 1914 - - Gonda, Juraj farár
1914 - - 1952 - - Kocák, Michal (1880-1953) farár dekan, 1922 centrálny správca biskup. majetkov, 1949 honor. kanonik
1952 - - 1959 - - Berényi, Lukáš správca farnosti 1954 dekan žiarského dekanátu, asesor
1959 - - 1963 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti
1963 - - 1980 - - Ondrík, Emil správca farnosti
1980 - - 1985 - - Kosťov Peter, ThDr. administrátor