logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Láb

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1682
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Láb: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Laab, 1786 Láb, 1808 Láb, Laab, 1863 Laáb, 1873– Láb
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Menšík, Matúš farár
1682 aug. 11. 1685 - - Salix, Karol farár
1685 apr. - +1713 aug. 6. Stora, Jakub Ignác farár
1713 nov. 1. +1727 dec. 23. Bolényi, Michal farár
1728 jan. 5. +1745 júl 10. Szedlákovics, Ján Peter farár
1745 júl 15. 1752 nov. 16. Helmuth, Gašpar farár
1752 nov. 16. 1766 dec. l. Kovácsy, Matúš farár
1766 dec. 1. +1781 júl 9. Magyar, Martin farár
1781 - - +1786 jan. 23. Erdők, Jozef farár
1786 - - +1831 aug. 25. Salamon, Ján farár
1831 - - 1841 jan. 5. Procháska, Štefan farár
1841 jan. 5. 1849 - - Petráš, Ján farár
1849 - - 1899 - - Juračka, Ignác farár
1899 - - 1910 - - Grátzer (Grácer) František farár
1910 nov. 4. 1915 - - Florek, Anton (1881) farár
1915 - - 1919 - - Halász, Jozef farár
1919 - - 1923 - - Havran, Karol administrátor
1923 - - 1943 ? - Havran, Karol farár
1943 - - 1951 ? - Országh Alexius administrátor
1951 - - 1952 - - Mesko, František administrátor
1953 - - 1956 - - Tomašovič, Cyril správca farnosti
1956 - - 1969 - - Záhradník, Štefan správca farnosti
1969 - - 1979 - - Bulka, Štefan administrátor
1979 - - 1992 - - Hoťka, Viliam správca farnosti