logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kysucké Nové Mesto

Zriadenie:
14. st.
Titul kostola:
sv. Jakuba (1325)
Iné mená:
1175 Kysucké Nové Mesto: okres Kysucké Nové Mesto/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1895 pričl. o. Dubie; 1973 pričl. o. Budatínska Lehota, Oškerda; 1973–1993 pričl. o. Radoľa.
1773 Kis-Ucza-Ujhely, Horne Nowe Mesto, 1786 Ujhely, Kischutza-Ujhely, Horné Nowé Mesto, 1808 Kiszucza-Újhely, Ober-Neustadel, Horní Nowé Město, 1863, 1892–1913 Kiszucaújhely, 1873–1882 Kisucaújhely, 1920 Kysucké Nové Mesto, Nové Mesto nad Kysucou, 1927– Kysucké Nové Mesto
----------------
Dubie: 1773, 1786, 1808, 1863–1895 Dubje
Budatínska Lehota: 1773 Budetin-Lehota, Lehota, 1786 Budetin-Lehota, 1808 Budetin-Lehota, Budetínská Lhota, 1863–1902 Budatinlehota, 1907–1913 Újhelyszabadi, 1920 Budatín Lehôta, 1927–1973 Budatínska Lehota
Oškerda: 1773 Oskerda, Osskerda, 1786 Oschkerka [!], 1808 Oskerda, Osskrda, 1863–1902 Oskerda, 1907–1913 Ókert, 1920 Oškrda, Oškerda, 1927–1973 Oškerda
1773, 1808 Radolya, Radola, 1786, 1863 Radolya, 1873–1973 Radola, 1993– Radoľa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Budat. Lehota (841), 2. Povina (1.372), kap. P. M. Korún. (1904), 3. Radola (1.416), kap. P. M. (1780), 4. Rudina (1.620), 5. Rudinka (441), kap. sv. Jána Krst. (1939).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
O kostole v Radoli (filiálka Kysuckého Nového Mesta) nás informuje len minimum stredovekých písomných prameňov. V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332–1337 sa Radoľa spomína ako jediná farnosť na Kysuciach. Farár Peter (Petrus de Radola) vyplatil kolektorom desiatok vo výške šesť grošov. Výška poplatku tak poukazuje na existenciu menšej, až stredne veľkej farnosti.
Počas husitských nájazdov okolo roku 1430 bol kostol zničený a už sa obnovy nedočkal. Po zániku kostola sa do jeho ruín ešte istý čas pochovávalo, no už v prvej polovici 17. storočia sa plocha využívala na poľnohospodárske účely.
V máji 2013 posvätil žilinský diecézny biskup Tomáš Galis základný kameň pod výstavbu nového kostola v Radoli. Kostol bol konsekrovaný v sobotu 23. apríla v roku 2016. Farnosť obnovená nebola.
Farnosť v Kysuckom Novom Meste vznikla v 14. storočí. Počas reformácie sa farnosť stala evanjelickou. Koncom 17. st. sa sa obnovuje správa farnosti katolíckymi kňazmi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - - - - Peter(Radoľa,1332) farár
1673 sept. 3 1673 sept. 24 Permay, Ladislav, SJ misie
1673 sept. 3 1673 sept. 24 Markevič, Jakub, SJ misie
1673 sept. 24. +1687 nov. 22. Rukovič, František farár r.1683 musel na rok utiecť do Poľska, vrátil sa 10.nov. 1784
1683 sp. - - - - Kostka, Štefan excurendo zo Žiliny
1684 sp. - - - - Palúdzky, Anton administrátor
1690 sept. 5. 1695 - - Omasta, Gabriel farár
1695 júl 17. +1702 nov. - Paulovics, Martinus farár
1702 nov. - 1703 apr. 5 Egbelini, Joannes administrátor
1703 apr. 5. 1708 - - Vankovics Georgius. farár
1709 jan. 3. 1714 - - Borza, Mathias farár
1714 apr. 1. 1716 - - Zigo, Peter Pavol farár
1716 - - 1716 júl 8. Koštek, Ján administrátor
1716 júl 8. 1730 nov. 30. Gerentséry, Martinus farár
1731 jan. 4. +1745 febr. 14. Felix, Stephanus farár
1745 mar. 27. 1753 - - Najzer, Andrej Jozef farár
1753 júl 18. 1760 - - Petrík, Michal farár
1760 - - 1767 - - Pinka, Ján farár
1767 okt. 12. +1776 okt. 12. Zigismundi, Antonius farár
1776 - - +1792 - - Rudnay, Michal farár
1792 - - 1792 - - Špál, Ladislav, OFM administrátor
1793 jan. 1. 1836 okt. 7. Kmeťko, Ján Nepomuk farár
1836 dec. - 1841 júl. - Folkmann, Josephus farár
1841 - - 1876 máj. 28. Lottner, Joannes farár
1876 aug. 26. +1898 apr. 9. Póšta, Ján farár
1898 apr. 9. 1899 - - Cvinček, Ján administrátor
1899 febr. 21. 1910 júl. 25. Smida, Koloman farár
1910 júl. 25. 1910 sept. 30. Kmeťko, Karol administrátor
1910 okt. 1. 1936 dec. 31. Kapala, Štefan farár
1937 jan. 1. 1937 - - Miklošovič, František administrátor
1937 okt. 1. +1938 jún 24. Herodek, František farár
1938 aug. 1. 1938 okt. 31. Turček, Augustín administrátor
1938 nov. 1. 1948 apr. 16. Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár 1939 dištrikt. sekret., 1940 č. dekan, 1943 inšp. náb. vyuč.
1948 dec. 1. 1973 sept. 30. Hudec, Štefan (1910-1989) správca farnosti 1954 dištr. dekan kysuckonovomestský
1973 okt. 1. 1991 sept. 1. Krkoška, Milan správca farnosti 1980 honor. dekan
1991 sept. 1. 2002 júl 1. Šmelka, Ján správca farnosti 1997 monsignor, 1997-2002 dekan