logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kurima

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Michala A. (14. st.)
Iné mená:
1156 Kurima: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773, 1786 Kurima, 1808 Kurima, Kuřima, Kuryma, 1863– Kurima
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kučín (380), k. Obet. Pána (1928), 2. Dubinné (390), k. P. M. Mena (1863), 3. Kožany (35), 4. Šašová (16), 5. Lipová (4), 6. Mlynárovce.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Kurima,1332) kňaz
1421 sp. - - - - Blažej(Kurima, 1421) kňaz
1714 - - 1717 - - Csaradi, Ján farár
1717 - - 1720 - - Kárasz, Ján (Kurima) farár
1720 - - 1726 - - Cervus, Sebastian farár
1726 - - 1734 - - Filomela, Mikuláš farár
1734 - - 1741 - - Zaffian, Jozef farár
1741 - - 1752 - - Kollácsik, Ján farár
1752 - - 1758 - - Gorlicky, Ján farár
1758 - - 1771 - - Magurányi, Juraj farár
1771 - - 1800 - - Mrizsai, Andrej farár
1800 - - 1831 - - Schullek, Juraj farár
1831 - - 1833 - - Tulács, Alexander administrátor
1833 jún 24. 1855 - - Schütt, František farár
1855 - - 1904 - - Adamovič, Jozef farár
1904 - - 1905 - - Záhora, Ján administrátor
1905 - - 1911 - - Mihajla, Andrej administrátor
1911 - - 1915 - - Šimkovič, Štefan administrátor
1915 - - 1918 - - Madár, Ján administrátor
1918 - - 1919 - - Zlatohlavý, Jozef administrátor
1919 - - 1921 - - Mayscheider, Zoltán administrátor
1921 - - 1956 - - Urban, Štefan farár
1956 - - 1990 - - Pastir, Jozef správca farnosti
1990 - - 2005 - - Olšavský, Valentín farár
2005 - - 2019 - - Mišenko, Daniel administrátor