logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kukučínov

Zriadenie:
1774
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Kukučínov: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)/(Hontianska stolica) 1962 pričl. o. Malý Pesek [hont].
1773 Nemes-Oroszi, Nemes-Orosy, 1786 Nemesch-Oroszi, 1808 Nemes-Oroszi, 1863–1913, 1938–1945 Nemesoroszi, 1920 Oros za Hronom, 1927–1938, 1945–1948 Oros, Oroszi, 1948–1973 Kukučinov, 1973– Kukučínov
Malý Pesek: 1773, 1808 Kis-Peszek, 1786 Kisch-Peszek, 1863–1913, 1938–1945 Kispeszek, 1920–1938, 1945–1948 Malý Pesek, Kis-Peszek, 1948–1962 Malý Pesek
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Sikenica (500).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Sikenica) kňaz
1761 - - 1769 - - Špácay, Ladislav farár
1774 máj - 1779 - - Katona, František farár
1780 - - 1783 apr. 19. Balogh, Andrej (?-1826) farár
1783 - - +1792 aug. 26. Kostoláni, Ján (Kukučínov, 1792) farár
1792 okt. 21. +1799 apr. 21. Šimko, Jozef (Kukučínov, -1799) farár
1799 máj 20. +1814 jan. 24. Kiš, Andrej farár
1814 máj 25. +1823 apr. 4. Bielek, Ján farár
1823 apr. 7. 1829 júl 28. Soóky, Ignác farár
1829 júl 28. 1832 nov. 21. Lehoczký, Ján (1793-1868) farár
1832 nov. 21. +1876 sept. 23. Juhás, Anton farár
1876 - - 1893 - - Cserháti, Ján farár
1893 - - 1893 - - Nagy Michal (1845-1894) farár
1894 - - 1937 ? - Lovász, Colomannus farár
1938 - - 1940 - - Zakar, Viliam farár
1942 - - 1945 - - Ďungel Ignác administrátor
1946 - - 1947 - - Tenk Jozef farár
1947 - - 1951 - - Simon, Rudolf excurrendo zo Šaroviec
1951 - - 1993 po - Kuzma, Jozef správca farnosti