logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kuklov

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Kuklov: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Kuklovium, Kuklo, Kugelhoff, Kuklow, 1786 Kuklow, Kuglhof, 1808 Kukló, Kuchelhof, Kuglhof, Kuklow, 1863–1913 Kukló, 1920– Kuklov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 mar. 29. 1816 apr. 25. Uhlarik Octavianus, OFMCap farár
1816 - - 1826 apr. 20. Tamaskovics, Jozef (1786-1846) farár
1826 apr. 20. +1828 mar. 30. Valla Antonius. farár
1828 máj 16. 1843 sept. 30. Szmazsenka, František Xaverský farár
1843 sept. 1. 1843 okt. 8. Pekarovič, Ján administrátor
1843 okt. 27.1 1844 jan. 21. Kocich, Jozef farár
1844 feb. 1. 1844 mar. 18. Matejka, Jozef farár
1844 marec 28. 1846 dec. 20. Pekarovič, Ján farár
1847 jan. 10. 1855 apr. 15. Pavelka, Ján Nepomucký farár
1855 apr. 15. 1855 máj 1. Čierny, Alojz farár
1855 máj 1. +1881 júl 2. Pászthy, Mikuláš farár
1881 sept. 27. 1889 - - Bucko, Ján farár
1889 - - 1895 - - Cellý, Jozef farár
1895 - - 1922 - - Rehák, Ladislav (1861-?) farár
1922 - - 1924 - - Neznámy kňaz
1924 - - 1927 - - Zaic Vojtech administrátor
1927 - - 1937 - - Pospech, Jozef Kapistrán, OFM administrátor
1937 - - 1939 - - Mihálik, Anton, SDB správca farnosti
1940 - - 1942 - - Čierny, Vavrinec administrátor
1942 - - 1946 - - Lukačovič, Jozef (1902-1991) administrátor
1947 - - 1957 - - Brunclík, Rudolf správca farnosti
1957 - - 1966 - - Hlinka, Ján správca farnosti
1966 - - 1991 - - Mitošinka, Viliam správca farnosti
1994 - - 1996 - - Kutarňa, Kamil Mária, SDB administrátor
2012 - - - - - Tassari Gabriel farár