logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kubáňovo

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1787
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava
Iné mená:
Kubáňovo: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773, 1863 Szette, 1786 Sette, 1808, 1873–1913, 1938–1945 Szete, 1920–1938, 1945–1948 Setich, Szete, 1948– Kubáňovo
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egíd(1332,Kubáňovo) kňaz
1667 jún 6. 1670 - - Szalkay, Albert licenciát
1670 jún 1. - - - Štefan (Kubáňovo, 1670) licenciát
1694 mar. 28. 1695 - - Gyöngyössy, Juraj licenciát
1699 apr. 28. 1702 - - Berneczey, Ján farár
1702 mar. 4. 1705 - - Palášty, Benedikt farár
1705 okt. 29. 1714 - - Csepreghy, Matej farár
1714 - - 1787 - - Filiálka farnosti Szakal (Maďarsko)
1787 aug. - 1788 - - Simonics, Andrej farár
1788 dec. - 1795 apr. 19. Vadász, Ondrej farár
1795 apr. 19. 1799 - - Ujváry, Juraj farár
1799 dec. 4. 1819 júl 28. Rozmann (Rozmon, Rozmán) Joannes. farár
1819 sept. 24. 1826 - - Somogyi, František farár
1826 - - +1837 mar. 30. Tamaskovics, Jozef (1786-1846) farár
1837 apr. 4. 1837 máj 15. Gyurics, Vavrinec farár
1837 júl 20. +1852 apr. 6. Földes, Gašpar farár
1852 máj 8. 1885 máj 15. Čintalan, Ignác farár
1885 aug. 6. 1909 - - Renda, František farár
1909 - - 1909 - - Bodó, Ján administrátor
1909 - - 1938 - - Reindl, Roman farár
1938 jan. 20. 1942 - - Takáč, Pavol správca farnosti, farár
1942 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1954 - - Halász, Július administrátor
1954 - - 1963 - - Solymossy Dezider správca farnosti
1963 - - 1970 - - Wilde, Jozef správca farnosti
1970 - - 1994 - - Vermes, Viliam správca farnosti