logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krušovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Krušovce: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1964 pričl. o. Dolné Chlebany; 1976–1990 pričl. k o. Topoľčany.
1773 Koross, Krussowcze, 1786 Korosch, Krussowce, 1808 Koros, Krussowce, 1863–1907 Koros, 1913 Nyitrakoros, 1920–1976, 1990– Krušovce
-----------------------
Dolné Chlebany: 1773 Alsó-Helbény, Unter-Chlban, Dol[né] Chlebany, 1786 Alschó-Helbing, Nižné Chlebani, 1808 Alsó-Helbény, Dolní Chlbany, Dolní Chlebany, 1863–1913 Alsóhelbény, 1920 Dolné Chlbany, 1927–1964 Dolné Chlebany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Horné Chlebany (460), kap. P. M. s kryptou, 2. Solčianky (340), k. Krista Kráľa" (1949).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Krušovce, 1332) farár
1481 - - - - - Andrej (Krušovce, 1481) farár
1559 a 1561 sp. - - Hakel, Štefan farár
1604 sept. 5. 1617 - - Chynoriansky, Michal farár
1673 dec. 8. 1677 - - Bartha, Michal farár
1675 júl 5. 1677 - - Raukay Stephanus. farár
1677 nov. 14. 1684 - - Petanek, Ján farár
1684 dec. - 1690 - - Ivanovič, Juraj farár
1691 jan. 2. 1691 apr. 22. Kruplanicz, Juraj farár
1691 apr. 30. 1692 - - Vlkovics Joannes, Georgius. farár
1692 jún 14. 1693 - - Repkay Paulus. farár
1693 jún 8. 1698 - - Pavlovič, Ján farár
1698 máj 13. 1700 - - Krastek, Ján farár
1700 - - 1724 - - Kárász, Ján farár
1724 mar. 29. 1728 - - Tarhay Michael. farár
1728 Matt. 9. +1750 júl 21. Thurszky Matthias. farár
1750 júl 22. 1757 jún 6. Zsitnyánszky Mathias. farár
1757 jún 8. +1770 nov. 11. Gallo, Jozef farár
1770 nov. 27. +1789 mar. 1. Gallo, Štefan (1736-1789) farár
1789 - - 1805 - - Rudnay, Alexander Štefan farár
1805 - - +1814 jún 19. Kozler, František farár
1814 - - +1836 jan. 22. Gerliczy, Ján farár
1836 - - 1845 - - Osvald, Kristián farár
1845 aug. 29. +1850 máj 28. Ehl, Ján farár
1850 aug. 30. +1864 apr. 3. Noszek Joannes farár
1864 jún 7. - - - Ikrényi, Jozef farár
1940 sp. - - - - Mucha, Jozef farár pravdepodobne
1943 - - 1945 - - Čepček, Ján správca farnosti
1944 - - 1954 - - Šimúth, Jozef správca farnosti
1954 - - 1970 - - Markech, Anton správca farnosti
1970 - - 1998 sept. 15. Lasab, Andrej správca farnosti