logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krušetnica

Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1823).
Iné mená:
1137 Krušetnica: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Krusecznicza, Kruschenitz [!], Krussecznicza, 1786 Kruschecznicza, 1808 Krusecznicza, Krussecnica, Krusslecnica, 1863–1913 Krusetnica, 1920– Krušetnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lomná (750), k. B. S. J. (1890), kapl. Najsv. Troj. (1840).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Kleiny Jacobus farár
1821 sp. - 1841 sp. - Lázár Joannes farár
1843 sp. - - - - Gronka Paulus farár
1856 sp. - - - - Sztopka Ignatius farár
1939 - - 1940 - - Kubičár, Ján správca farnosti
1942 - - 1942 - - Kertis, Jozef správca farnosti
1959 - - 1972 - - Štrbina, Hypolit správca farnosti
1971 - - - - - Janáč - Hrubý, Pavol správca farnosti
1992 okt. 1 - - - Baldovský, Stanislav farár
2008 07 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farár