logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krškany

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Krškany: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1960 zlúč. o. Malé Krškany a Veľké Krškany.
1960– Krškany
--------------------
Malé Krškany: 1773 Kis-Kereskény, Male Krskany, 1786 Kisch-Kereschkény, Malé Krsskani, 1808 Kis-Kereskény, Malé Krsskany, 1863–1913 Kiskereskény, 1920–1960 Malé Krškany
Veľké Krškany: 1773 Nagy-Kereskény, Welke Krskany, 1786 Nagy-Kereschkény, Welke Krsskani, 1808 Nagy-Kereskény, Welké Krsskany, 1863–1913 Nagykereskény, 1920–1960 Veľké Krškany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kalinčiakovo (425), k. P. M. Ruž. (1900), 2. Malý Kiar (350), k. sv. Jána Nep. (1777), 3. Horša (120), 4. Čankov (15).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Kalinčiakovo) kňaz
1777 - - 1779 - - P. Jazsó Felix, Capellanus loc., Ord. S. Franc farár
1779 - - 1780 - - Meskó Robertus, Capellanus loc., Ord. S. Franc farár
1780 - - 1784 - - Havran Benjamin, OFM farár
1784 - - 1786 - - Soós, Capellanus localis, Ord. S. Franc farár
1787 - - +1798 nov. 16. Markovič, Anton Honorius farár
1799 jún 11. 1804 júl 10. Trangusz Joannes. farár
1805 jún - +1816 aug. 1. Kolibay, Andrej farár
1816 okt. 22. 1824 apr. 12. Čičmancay, Jozef farár
1824 jún - 1830 sept. 5. Palšovič, Jozef farár
1830 sept. - +1873 okt. 9. Révházy Mathias. farár
1873 nov. - 1888 - - Feketeházy, Karol farár
1889 - - 1894 - - Reindl Romanus. farár
1894 - - - - - Klenovič, Peter farár
1908 - - 1911 - - Bauer, Anton Dezider administrátor
1962 - - 1962po - - Bachan, Pavol správca farnosti
1970 - - 1981 - - Bachan, Pavol správca farnosti
1981 - - 1990 - - Kučera, Peter správca farnosti