logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krompachy

Titul kostola:
sv. Jána
Iné mená:
1131 Krompachy: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica) po 1892 pričl. o. Zemianska Strana.
1773 Krompachinu[m], Krompak, Krombach, Krompachj, 1786, 1863–1902 Krompach, 1808 Krompach, Krompachy, 1907–1913 Korompa, 1920– Krompachy
Zemianska Strana: 1808 Nemes-Krompach, Adelstein, Zemanská Strana, Series Nobilium, 1863 Adelshütte, 1882 Nemesisorkrompach, 1888–1892 Krompachnemessor
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Slovinky (500).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
Farnosť sa spomína v 14. storočí z zozname pápežských desiatkov. Pôvodný rímskokatolícky kostol bol gotický, dokončený a konsekrovaný v roku 1424, prebudovaný roku 1498. Ďalšia zmienka o kostole siaha do 17. storočia - rok 1680, uvádza sa v nej, že kostol bol opravený kňazom Františkom Hanáciom, ktorý dal opraviť aj kaplnku sv. Magdalény (v súčasnosti farnosť Kluknava).
Súčasný kostol je postavený v roku 1774, na mieste starého, spomína sa to v Historii Domus. Farskú budovu postavili v roku 1751 po požiari, dokončená bola roku 1780 a znovu opravovaná roku 1792 stála 3000 zlatých. Matriky sa zachovali od roku 1638, dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči. Okolo kostola bol cintorín, ktorý bol z hygienických dôvodov zrušený a nový založili mimo mesta roku 1780, podľa nariadenia Márie Terézie. Dokladom existencie cintorína je zmienka o povodni z 22.8.1621, kedy valiaca sa voda podmyla kostol a unášala so sebou truhly.
Roku 1910 bol kostol predĺžený o 2 metre, neskôr sa vybudovalo oratórium nad sakristiou, železný kovaný plot okolo kostola avytvoril sa bočný vchod.
Oltárna menza hlavného oltára bola posunutá dopredu, aby mohla slúžiť novým liturgickým predpisom po II. Vatikánskom koncile v roku 1996. Hlavný oltár, kazeteľnicu, sochy sv. Jozefa, sv. Terézie Ježišovej, sv. Antona a Panny Márie Lurdskej zreštauroval Alexander Koreň z Rožňavy v roku 1998. Tento reštaurátor je autorom ambony, ktorá ladí zo zariadením kostola. Ambon bol požehnaný na Vianoce 1996. V roku 1997 bol do svätyne kostola umiestnený veľký kríž z ukrižovaným Ježišom Kristom starým asi 100 rokov. Sochu sv. Bernadety vyrezal Vladimír Šimík z Považskej Bystrice v roku 1999. Ten urobil aj nový sedes a stojany pod sochy v roku 1998.
20. septembra 1998 sa konala konsekrácia renovovaného kostola, Mons. Eduardom Kojnokom, rožňavským biskupom, do oltára boli uložené relikvie, kosti svätého Neita - celá jeho kostra je uložená v rožňavskej katedrále.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Krompachy) kňaz
1739 - - 1750 - - Tauch, Tobiáš Vavrinec farár
1744 sp. - - - - Cervus, Jakub farár
1748 pred - +1748 sept. 28. Bolavský, Ján ml. farár
1750 - - 1752 - - Plaveczky, Tomáš farár
1765 - - 1777 - - Richter, Andrej farár
1777 - - - - - Zsitky Michael farár
1800 - - 1804 - - Gáll Xav. Franciscus farár
1804 - - 1858 - - Pulczner Stephanus farár
1858 - - 1858 - - Sztasko Franciscus administrátor
1858 - - 1869 - - Tremko Antonius farár
1869 - - 1879 - - Mayer, Emanuel farár
1879 - - 1910 - - Majkuth, Štefan administrátor, farár
1910 okt. - 1920 jún - Beliczky Ioannes farár
1910 - - 1910 - - Tihanyi Ludovicus administrátor
1923 - - 1924 - - Vysocký, František správca farnosti
1925 - - 1927 - - Petrovský, Vojtech správca farnosti
1927 - - 1933 - - Horánsky, František farár
1934 - - 1940 dec. - Vysocký, František správca farnosti
1940 dec. - 1946 dec. - Štefko, Ernest farár
1946 - - 1952 - - Lučivjanský, František správca farnosti
1953 - - 1959 - - Schlosser, Pavol správca farnosti
1959 - - 1961 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1961 - - 1966 - - Sivák István správca farnosti
1966 - - 1990 - - Hamráček, František správca farnosti