logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krompachy

Titul kostola:
sv. Jána
Iné mená:
1131 Krompachy: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica) po 1892 pričl. o. Zemianska Strana.
1773 Krompachinu[m], Krompak, Krombach, Krompachj, 1786, 1863–1902 Krompach, 1808 Krompach, Krompachy, 1907–1913 Korompa, 1920– Krompachy
Zemianska Strana: 1808 Nemes-Krompach, Adelstein, Zemanská Strana, Series Nobilium, 1863 Adelshütte, 1882 Nemesisorkrompach, 1888–1892 Krompachnemessor
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Slovinky (500).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Krompachy) kňaz
1744 sp. - - - - Cervus, Jakub farár
1748 pred - +1748 sept. 28. Bolavský, Ján ml. farár
1811 sp - 1853 sp. - Pulczner Stephanus farár
1898 - - 1901 - - Fodor, Štefan farár
1904 - - 1910 - - Majkuth, Štefan farár
1910 - - 1920 - - Beliczkyi, Ján farár
1923 - - 1924 - - Vysocký, František správca farnosti
1925 - - 1927 - - Petrovský, Vojtech správca farnosti
1927 - - 1933 - - Horánsky, František správca farnosti
1934 - - 1941 - - Vysocký, František správca farnosti
1946 - - 1952 - - Lučivjanský, František správca farnosti
1953 - - 1959 - - Schlosser, Pavol správca farnosti
1959 - - 1961 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1966 - - 1990 - - Hamráček, František správca farnosti