logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krempachy(Poľsko)

Titul kostola:
Kostol sv. Martina.
Stručné dejiny:
Krempachy (poľ. Krempachy, maď. Bélakorompa) sú dedinou na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1920 anektovaná Poľskom. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1836 sp. - Spernakovics Michael farár
1837 sp. - 1856 sp - Dzurilla Josephus farár
1920 dec. 30. 1925 - - Hric, Ondrej farár