logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kremnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Kremnica : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
po 1882 vyčl. o. Dolná Ves; po 1808–1888, 1924 pričl. o. Veterník; po 1808–1888, 1952–1957, 1980(1997 pričl. o. Horná Ves; 1980–1992 pričl. o. Krahule, Kremnické Bane, Lúčky.
1773 Cremniczium, Körmöcz, Kremnitz, Kremnicza, 1786 Kremnicz, Cremnitzium, Körmöcz-Bánya, 1808 Cremnicium, Körmöcz-Bánya, Kremnitz, Kremnica, 1863–1913 Körmöcbánya, 1920– Kremnica
---------------
Veterník: 1786 Legentl, 1808 Legendl, Legentel, Wěterník, Wětrník, 1888 Veternyik, 1892–1913 Körmöcliget, 1920–1924 Veterník, Legendel
Horná Ves: 1808 Windischdorf, Horní Wes, 1888 Hornavesz, 1892–1913 Felsőtóti, 1920–1952, 1957–1980, 1997( Horná Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolná Ves (290), k. P. M. Nep. Poč. (1951), 2. Nevoľné (523), k. Prem. Pána (1969), 3. Bartoš. Lehôtka (420), k. sv. Jána Nep. (1734).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Vznikla spolu s mestom. Spomína sa v páp. decimačných protokoloch. Pazmáňov katalóg ju pozná ako exemptnú faru. Keďže Nemci, ktorí pri banskej prevádzke hrali prvoradú úlohu, vyvyšovali sa nad iné národnosti a nechceli ani v náboženstve žiť s nimi v jednote, preto bola vytvorená pre slovenskú národnosť slovenská farnosť, ktorá sa združovala pri kostole sv. Alžbety. Jej počiatky nie sú jasné, ale v dobe reformácie už normálne fungovala. Po reformácii sa fara zrušila a spojila do jednej.
Keď sa začalo šíriť Lutherove hnutie, v Kremnici sa u bohatých Nemcov hneď ujalo a zakrátko bola prakticky celá cirkevná správa v meste v rukách luteránov. O katolíkov sa starali iba františkáni, ktorých do mesta uviedol ostrihomský arcibiskup Lippay r. 1649. Títo boli tiež obmedzovaní, lebo r. 1656 im nepovolili odbavovať pohreb v cintoríne.
R. 1673 muselo mesto vydať katolíkom zámocký a rýnocký kostol. Prišiel prvý kazateľ farár Jakub Deláth, človek horlivý. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátili ev. farári a potom bola farnosť opäť vrátená katolíkom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1317 a 1318 - sp. - Mikuláš (Banská Štiavnica, 1317) farár
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Kremnica, 1332) kňaz
1338 - - 1350 - - Ján (Kremnica,1338) farár
1350 - - 1370 - - Andrej Trnavský farár
1391 sp. - - - - Ján de Regiomonte farár
1393 - - - - - Pavol(Kremnica) farár
1420 - - 1440 - - Ján (Kremnica,1420) farár
1423 sp. - - - - Tenczel, Peter farár
1428 sp. - - - - Schentel, Žigmund farár
1445 - - - - - Ľudovít(Kremnica) farár
1446 sp. - - - - Mikuláš de Odra farár
1485 - - 1501 - - Bogner Ján farár
1510 - - 1517 - - Gašpar (Kremnica, 1511) farár
1517 - - 1529 - - Arcuensis, Krištof de Posonio farár
1533 sp. - - - - Kreisling, Ján farár
1535 - - 1537 - - Christián(Kremnica) farár
1547 máj 1. - - - Klein, Ján (Zvolen, 1534) farár
1560 pribl. - 1670 pribl. - protestantskí farári
1673 - - 1674 - - Vimmann, Daniel, OFM farár
1674 - - 1678 - - Delat, Matej Ignác farár
1678 - - 1680 - - Dyrr Narcissus, Canon. reg. Chiemensis farár
1680 aug. 12. 1685 - - Bankó, Ondrej farár
1685 apr. 12. 1692 - - Robík, Ján Alojz farár
1692 - - 1700 - - Kapríni, Ján farár
1700 - - 1711 - - Šomorjay, Adam farár
1712 - - 1716 - - Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1716 - - 1720 - - Schretter, Karol Juraj farár
1720 máj 13. 1731 - - Beitel, Ján Jozef farár
1731 okt. 25. 1733 - - Vaborník Hieronym farár
1733 dec. 12. 1739 - - Pierič, Pavol farár
1739 - - +1763 feb. 21. Kiovský, Michal farár
1763 apr. 15. 1795 - - Očovský, Juraj farár
1795 - - 1801 - - Hartl, Jakub Severín farár
1801 - - 1819 - - Vágner Benedikt farár
1819 - - 1827 - - Prúnyi, Ján farár
1827 - - 1868 - - Hartmann, Konštantín farár
1868 - - 1901 - - Belházy, Imrich farár
1901 - - 1919 - - Piešťanský Jozef farár
1919 - - 1938 - - Jozif, Ladislav farár
1938 - - 1940 - - Horáček, František farár
1940 - - 1948 - - Fegyveres, Viliam farár
1948 - - 1990 - - Schubert, Emanuel správca farnosti 1948 okr. dekan, 1951 archidiakon tekovský, 1963 konzultor, 1974 kanonik, 1978 veľprepošt