logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kráľov Brod

Zriadenie:
1843
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
1089 Kráľov Brod: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1808, 1863–1913, 1938–1945 Királyrév, 1920 Králová, 1927–1938, 1945–1948 Kráľov Brod, Királyrév, 1948– Kráľov Brod
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolný Chotár (100), 2. Slov. Pole (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1843 okt. 17. 1850 okt. 26. Mindsenti, Karol farár
1850 nov. 11. 1855 - - Bedeő, Pavol farár
1855 - - 1865 - - Szabó, Karol (1821-1899) farár
1865 - - 1880 dec. 24. Hajósy, Ladislav farár
1880 dec. 24. 1885 máj 1. Minczer, Alexius farár
1885 - - 1892 - - Makai, Ján administrátor
1892 - - 1894 - - Baumann, Leo administrátor
1894 - - 1902 - - Molecz Antonius admin administrátor
1902 - - 1911 - - Husár, Štefan administrátor
1911 po - 1914 - - Varga Jozef administrátor
1914 - - 1915 - - Kanyó, Jozef administrátor
1915 - - 1918 - - Pápay, Július administrátor
1918 - - 1931 - - Vöröss Ján administrátor
1931 - - 1932 - - Čapoš, Viktor administrátor
1933 - - 1938 - - Fekete Vincent, ThDr. administrátor
1938 - - 1946 - - Metzner Alexander farár
1946 - - 1953 - - Dénes, Vojtech administrátor
1953 - - 1957 - - Timár, Imrich administrátor
1957 - - 1970 - - Presinszky František administrátor
1971 - - 1976 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti
1976 - - 1977 - - Ondrušek, František správca farnosti
1977 - - 1990 - - Szeiff, František správca farnosti