logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kráľová pri Senci

Zriadenie:
1948
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
1092 Kráľová pri Senci SC/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) po 1863 pričl. o. Opátsky Krmeš; 1943 pričl. o. Krmeš.
1773 Kiralyfalva, Königs-Ahrn [!], 1786 Königsaden, Királyfalwa, 1808 Királyfa, Königs-Eiden, Königs-Aden, Králowá, 1863–1913, 1938–1945 Királyfa, 1920 Kráľová, Kráľová pri Senci, 1927–1938, 1945–1960 Kráľová, 1960– Kráľová pri Senci
Krmeš: 1773 Pap-Körmösd, Pap-Körmesd, 1786 Pap-Körmend, 1808 Pap-Körmösd, Groß-Körmöschd, 1863 Nagykörmösd, Papkörmösd, 1873–1913, 1938–1943 Papkörmösd, 1927–1938 Krmeš
Opátsky Krmeš: 1773 Apacza-Körmösd, Apacz[a]-Körmesd, 1786 Apácza-Körmend, 1808 Jánosháza vel Apácza-Körmösd, 1863 Apácakörmösd
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kurácia zriadená 1.2.1948 odčlenením od farnosti Hasvár (Kostolná pri Dunaji).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1948 ? - 1951 - - Mášik, Prokop Jozef, C.C. správca farnosti
1951 - - 1953 - - Fidrik, Pavol Rafael, OFM správca farnosti
1958 - - +1965 - - Gála Ján správca farnosti
1965 - - 1966 - - Benedikovič Julián správca farnosti
1966 - - 1974 - - Hlinka, Ján správca farnosti
1975 - - 1993 po - Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM farár
2011 - - +2019 - - Kuľka, Tomáš farár