logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kračúnovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Mikuláša (14. st.).
Iné mená:
1079 Kračúnovce: okres Svidník/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Karácsom-Mező, Karácson-Mező, Kraczinowcze, 1786 Karacschonmeső, Kračinowce, 1808 Karácsonymező, Kračunowce, 1863–1913 Karácsonmező, 1920 Kračúnovce, Kračonovce, 1927– Kračúnovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Želmanovce (300), k. sv. Jána Krst. (1969), kap. P. M. Lurd. (1970), 2. Kalnište (400), k. P. M. Ruž. (1936), 3. Kuková (550), 4. Dukovce (250), 5. Lúčka (400), 6. Železník (150) 7. Babie (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1776 - - 1778 - - Ludvik, Karol (1749) farár
1778 - - 1782 - - Zarnoveczy, Ján kaplán miesta
1782 - - 1783 - - Zusstvary, Adam farár
1783 - - 1805 - - Proháczka, Matej farár
1805 - - 1811 - - Liščák, Ján farár
1812 - - 1826 - - Humenyik, Jakub farár
1826 - - 1843 - - Török, Juraj (1800-1843) administrátor-farár
1843 - - 1853 - - Šemšej, Augustín Bartolomej administrátor-farár
1853 - - 1880 - - Szabó, Augustín, Ján, de Szoklyó administrátor-farár
1881 - - 1901 - - Vaxmann, Jozef administrátor
1902 - - 1909 - - Leiteregh, Karol administrátor-farár
1909 - - 1951 - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1951 - - 1976 - - Jerga, Andrej správca farnosti
1976 - - 1984 - - Dugas, Jozef správca farnosti
1984 - - 2004 - - Šechný, Jozef administrátor
2004 - - - - - Telepún, Martin farár
2017 - - 2021 - - Haratim, Marek farár