logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kovarce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Kovarce: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kovarcz, Kowaritz, Kowarcze, 1786 Kowarz, 1808 Kovárcz, Kowárce, Kowárowce, 1863, 1888–1913 Kovarc, 1873–1882 Kovárc, 1920 Kovárce, Kovárovce, 1927– Kovarce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - 1559 - - Martin (Kovarce, 1559) farár
1559 - - 1560 - - Peter (Jelšovce, 1559) farár
1560 sp. - - - - Peter (Kovarce, 1560) farár
1647 sp. - - - - Danielis, Juraj farár
1665 máj 24. 1665 okt. - Missics, Ján farár
1665 okt. 6. 1670 - - Miris, Mikuláš farár
1670 jan. 27. 1671 - - Benkovič, Juraj farár
1671 nov. 17. 1672 - - Kuzolič, Michal Matej František farár
1672 jan. 23. 1685 - - Husár, Juraj Ján (?-1713) farár
1685 apr. 16. 1689 máj - Mednyánszky, Jonáš farár
1689 - - 1692 - - excurrendo pravdepodobne z Oponíc
1692 jan. 16. 1696 - - Hacko, Pavol farár
1697 jan. 15. 1698 mar. 15. Gank, Juraj farár
1698 mar. 15. 1709 apr. 11. Petráš, Michal (1666-1737) farár
1709 apr. 11. 1723 - - Mihalovič, Ján (Chynorany, 1699) farár
1723 nov. 27. +1737 feb. 16. Korompay, Andrej (Kovarce, -1737) farár
1737 mar. 7. 1744 - - Virágh Joannes. farár
1744 apr. 18. +1757 okt. 14. Banovič, Ferdinand farár
1757 nov. 2. 1775 - - Janoška, Ján (Kovarce, 1775) farár
1775 máj 1. 1782 - - Selecký, Jozef farár
1782 - - 1800 - - Szkladanovics, Stephanus farár
1800 - - 1826 - - Fricsovszky, Franciscus farár
1826 júl 31. 1837 - - Pocsarovszky, Emericus farár
1837 mar. 25. 1850 - - Hábel, Georgius farár
1850 aug. 25. +1886 - - Oravský, František farár
1886 júl - 1917 - - Pitner, Štefan administrátor, farár
1918 - - 1947 - - Csercnycy, Stephanus farár
1947 - - 1947 - - Steskal, Karol administrátor
1947 - - 1953 - - Sabo, Florián správca farnosti
1953 - - 1953 - - Ivanka, Štefan správca farnosti 1953-56 tajomník, ceremoniár BÚ
1953 - - 1962 - - Gallo Štefan, ThDr. správca farnosti
1962 - - 1983 - - Daniš, Jozef správca farnosti
1983 - - 1983 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1983 - - 1996 - - Pavlásek Jozef správca farnosti
1996 - - 2002 - - Zaujec, Milan správca farnosti