logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kotešová

Zriadenie:
od roku 1421
Titul kostola:
Panny Márie
Iné mená:
1064 Kotešová: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1944 zlúč. o. Veľká Kotešová a Zemianska Kotešová (po 1888 pričl. o. Malá Kotešová; po 1907 pričl. o. Oblazov).
1944– Kotešová
Veľká Kotešová: 1773 Nagy-Kotessó, Welka Kotessowa, 1786 Nagy-Kotescho, 1808 Nagy-Kotyessó, Welký Kotěssow, 1863, 1892–1895 Nagykottessó, 1873–1882 Nagykottesó, 1888, 1898–1902 Nagykotessó, 1907–1913 Trencsénkutas, 1920–1944 Veľká Kotešová
Zemianska Kotešová: 1773 Nemes-Kotessó, Zeman[ská] Kotessowa, 1786 Nemesch-Kotescho, 1808 Nemes-Kotyessó, Zemanský Kotěssow, 1863 Nemeskottessó, 1873–1882 Nemeskottesó, 1892–1895 Nemeskiskottessó, 1898–1902 Nemeskiskotessó, 1907–1913 Nemeskutas, 1920 Zemanská [Kotešová] a Malá Kotešová, 1927–1944 Zemianska Kotešová
Malá Kotešová: 1773 Kis-Kotessó, Mala Kotessowa, 1786 Kisch-Kotescho, 1808 Kis-Kotyessó, Malý Kotěssow, 1863 Kiskottessó, 1873–1882 Kiskottesó, 1888 Kiskotessó
Oblazov: 1808 Oblazó, Oblazow, 1863, 1888–1902 Oblazó, 1873–1877 Oblázó, 1882 Oblázov, 1907 Vágbalázsi
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Oblazov (300), kap. P. M. Naneb. (1942).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Ako samostatná farnosť jestvovala už v roku 1674, kedy bol farský kostol zasvätený svätej Lucii. Na istý čas bola pripojená k farnosti Bytča a napokon v roku 1789 bola povýšená na samostatnú farnosť. Nový kostol bol dedikovaný Narodeniu Panny Márie Kráľovnej anjelov.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1790 - - Pongrác, Jozef (1760-1820) farár
1791 mar. 1. 1798 nov. - Kontil, Ján farár
1798 dec. - 1801 máj - Marciš, Juraj farár
1801 jún - 1803 nov. - Moysan, Joannes farár
1803 nov. - 1826 - - Prachary, Andrej farár
1826 - - 1858 - - Czápay, Michael farár
1858 - - 1886 - - Tichý, Anton (1820-?) farár
1886 - - 1887 - - Roth, Augustín administrátor
1887 - - 1899 - - Kaczina Joannes farár
1899 - - +1935 febr. 15. Pelikán, Jozef farár
1935 - - 1936 - - Haranta, Ján správca farnosti
1936 - - 1940 - - Minárik, Jozef (1912-1991) správca farnosti
1940 - - 1959 - - Blaha, Anton farár
1959 - 1967 - - Špaňúr, František správca farnosti
1967 - - 1974 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1975 - - 1989 - - Šupa, Vladimír správca farnosti
1989 - - 1990 - - Belák, Stanislav správca farnosti
1990 - - 1991 - - Cvacho, František správca farnosti
1991 - - 1996 - - Marťák, Jozef správca farnosti