logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kostolná Ves

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenie Panny Márie
Iné mená:
Kostolná Ves: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Kostolnafalva, Kostolnadorff, Kostolnejsa, 1786 Kosztolnafalwa, Kosztolnejsza, 1808 Kosztolnafalva, Kostolnowejsa, Kostolnejsa, 1863–1907 Kosztolnafalu, 1913 Kisegyházas, 1920 Kostolná Ves, Kostolnejsa, 1927– Kostolná Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Seč (377), kap. sv. Jozefa (1966), 2. Dlžín (371), kap. P. M., 3. Dobročná (340), kap. P. M., 4. Nevidza-ny (371), kap. P. M.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Kostolná Ves) kňaz
1690 jún 10. 1691 máj 16. Paulovics, Juraj farár
1692 aug. 19. 1693 apr. 17. Falyár Franciscus farár
1697 aug. 25. 1702 ?? - Tamaskovics Joannes farár
1702 júl 8. 1703 máj 7. Dankovič, Ján farár
1703 máj 9. 1705 nov. 13. Talian, Martin farár
1705 - - 1725 - - Dubnický, Štefan ecurrendo z Trenčianskej Teplej
1725 - - 1726 - - Szkumalovits, Joannes farár
1726 - - 1727 - - Šimonovič, Ján Imrich farár
1727 jún 9. 1733 - - Bošňák, Adam farár
1733 jan. 28. 1745 aug. 13. Vanek Michael. farár
1745 aug. 13. +1776 júl 22. Gábor, Juraj farár
1776 aug. 27. 1787 ?? - Ďuriš, Ján farár
1806 - - 1813 - - Buček, Ján farár
1813 - - 1834 - - Miklovics, Paulus farár
1835 - - 1838 - - Zányi, Franciscus farár
1839 - - 1854 - - Bossányi, Antonius farár
1854 - - +1873 - - Novotný, František farár
1873 - - 1875 - - Lemeš, Štefan administrátor
1875 - - 1889 - - Hýroš, Vojtech farár
1889 - - 1896 - - Dudaj, Ján farár
1896 - - 1896 - - Mihályfi, Ján administrátor
1896 - - 1916 - - Liška, Ján (1864-1916) administrátor, farár
1916 - - 1917 - - Miklošovič, František administrátor
1917 - - 1920 - - Brestenský, Dezider administrátor
1920 nov. - 1921 - - Vetzel, Alexander excurrendo z Nitr. Rudna
1921 - - 1922 - - Šimek, Ľudovít administrátor
1922 - - 1932 - - Šimek, Ľudovít farár
1932 - - 1933 - - Zlámal, Štefan excurrendo z Nitr. Rudna
1934 - - 1934 - - Čaprnka, Augustín administrátor
1934 - - 1940 - - Lednický, Rudolf, SJ farár
1940 - - 1952 - - Látečka, Andrej Eduard administrátor
1952 - - 1977 - - Pružina, Michal správca farnosti 1961 č. dekan
1977 - - 1990 - - Jurga, Justín správca farnosti
1990 - - 1991 - - Buček, Ľudovít, SJ farár
1991 - - 1992 - - Dlugi, Alojz, SJ správca farnosti
1992 - - 1999 - - Janech, Michal správca farnosti
1999 - - 2003 - - Šimko, Ján správca farnosti