logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kóspallag (Maďarsko)

Zriadenie:
1804
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Kóspallag.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1792 jan. 8. Morvay, Jozef farár
1792 mar. 7. +1818 mar. 13. Lábody, Jozef farár
1818 - - 1819 - - Mandlík, Michal farár
1819 - - +1824 jún 2. Specziár, Imrich farár
1824 aug. 11. 1831 - - Behányi, Andrej farár
1831 - - 1844 jan. 16. Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor, farár
1844 júl 8. +1847 apr. 1. Wiszauer Ignatius. farár
1847 jún 9. 1862 sept. 4. Balogh, Ján (1806-1885) farár
1862 nov. 14. 1864 nov. 6. Szilágyi, Eugen farár
1864 - - 1866 - - Spravuje sa z farnosri Maria Nostra (Maďarsko) excurrendo
1866 - - +1868 sept. 18. Lehoczký, Ján (1793-1868) farár
1868 - - 1872 - - Rozsházy, Štefan farár
1872 - - 1875 - - Theodorovics, Ján farár
1875 - - 1884 - - Jankó, Štefan farár
1884 - - - - - Jakabovič, Felicián, OFM farár
1900 - - 1901 - - Puhán František administrátor
1912 - - - - - Pohl, Ján administrátor
1927 - - 1928 - - Hegedűs, Ján (1864) farár