logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košická Polianka

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1877).
Iné mená:
1057 Košická Polianka: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773, 1808 Lengyelfalva, Polánka, 1786 Lengelfalwa, 1863–1913, 1938–1945 Lengyelfalva, 1920 Poľanka, 1927–1938, 1945–1948 Polianka, 1948– Košická Polianka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sady n. T.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Byster) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1804 - - 1806 - - Kollárčik, Jozef farár
1806 - - 1807 - - Jesovszky, Barnabáš, OFM administrátor
1807 - - 1809 - - Grimm, Ján farár
1810 - - 1812 - - Hartay, Jozef farár
1812 - - 1814 - - Demek, Ján farár
1814 - - 1825 - - Fábry, Jozef administrátor-farár
1825 - - 1831 - - Molnár, Michal administrátor
1831 - - - - - Krajnik, Ignác administrátor
1831 - - 1836 - - Morvay, Peter farár
1837 - - 1853 - - Bartay, Ján administrátor
1853 mar. 30. 1855 - - Bercsinszky, Alojz administrátor
1855 - - 1857 - - Czibula, Juraj [OFMConv.] farár
1857 - - - - - Pischel, Eduard administrátor
1857 - - 1891 - - Bodnár, Ján, ml farár
1891 - - 1910 - - Schimitschek, Ľudovít administrátor-farár
1911 - - 1913 - - Liktor, Andrej administrátor
1913 - - 1917 - - Dvorscsák, Andrej administrátor
1917 - - 1925 - - Szilágyi, Július administrátor
1926 - - - - - Polák, Jozef administrátor
1939 - - 1948 - - Kapušanský, Andrej správca farnosti
1948 - - 1963 - - Pásztor, Tomáš správca farnosti asesor
1964 - - 1974 - - Zgabur, Július správca farnosti
1974 - - - - - Kačmarik, Štefan administrátor
1976 - - - - - Kertész, Ján (1917-1983) správca farnosti
1976 - - 1982 - - Kertész, Ján (1917-1983) administrátor
1983 - - 1990 - - Koreň, Ján administrátor
1992 - - 1999 - - Uháľ, Martin farár
1999 - - - - - Majerník, Peter farár