logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Košice - Poľov

Zriadenie:
1334
Titul kostola:
sv. Michala A. (1822)
Iné mená:
Košice K1-4/KI abov. 1968 pričl. o. Barca , Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca (1943 pričl. o. Buzinka), Ťahanovce, Vyšné Opátske; 1976 pričl. o. Kavečany, Krásna nad Hornádom (1942 pričl. o. Opátska), Lorinčík, Šebastovce. 1773 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossicze, 1786 Kaschau, Cassovia, Kascha, Kossice, 1808 Cassovia, Kassa, Kaschau, Kossice, 1863–1913, 1938–1945 Kassa, 1920–1938, 1945– Košice Poľov: 1773 Pólyi, Polow, 1786 Polyi, Polow, 1808 Poly, Polyi, Polow, 1863–1913, 1938–1945 Pólyi, 1920–1938, 1945–1968 Poľov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lorinčík (300), k. sv. Vavrinca, m. (1813), 2. Malá Ida (700), k. P. M. Navšt. (1975).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Malá Ida, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Demeter(1332,Malá Ida) kňaz
1736 - - 1744 - - Mezsarovics, František farár
1745 - - 1748 - - Miskolczy, Joannes farár
1748 - - 1750 - - Papánek, Ján farár
1750 - - 1752 - - Visnyovszky, Andrej farár
1752 - - 1759 - - Paulanszky, Michael farár
1759 - - 1766 - - Priboczi, Adam farár
1766 - - 1774 - - Csernik, Tomáš farár
1774 - - 1789 - - Neznámy kňaz excurrendo
1789 - - 1791 - - Bajza, Cyprián, OFM kaplán miesta
1791 máj 26. 1793 mar. 17. Kmetz, Jozef miestna kapelánia
1793 - - 1798 - - Husár, Damascenus (OFM?) kaplán miesta
1798 - - 1799 - - Kadlubjak, Pavol miestny kaplán
1799 - - 1804 - - Prauner, Ján miestna kapelánia
1804 - - 1810 - - Pajer, Anton miestna kapelánia
1810 - - 1812 - - Krajčovič, Vojtech administrátor
1812 - - 1821 - - Kamiss, Jozef farár
1821 - - 1835 - - Dubán, Ignác Ján farár
1835 - - 1835 - - Tormáši, Andrej administrátor
1835 - - 1840 - - Šimonský, Michal farár
1840 - - 1841 - - Jánoši, Pavol administrátor
1841 - - 1842 - - Kažik, Ján Krstiteľ administrátor
1842 - - 1843 - - Železník, Andrej administrátor
1843 - - 1844 - - Sentiváni, Andrej farár
1844 - - 1845 - - Bališ, Lazár, OFM administrátor
1845 - - 1858 - - Stetz, Ján farár
1858 - - 1860 - - Priscsák, Jozef administrátor
1860 - - 1864 - - Mihalovič, Augustín farár
1864 - - 1894 - - Rassovszky, Anton [OP] farár
1894 - - 1921 - - Kaprinai, Ján administrátor, farár
1921 - - 1936 - - Sopko, Štefan administrátor
1936 - - 1952 - - Dospiva, František farár
1952 - - 1964 - - Sijarto, Andrej administrátor
1964 - - 1972 - - Dolobáč, Štefan administrátor
1972 - - 1975 - - Neznámy kňaz
1975 - - 1976 - - Macko-Družbacký, Ján správca farnosti
1977 - - 1978 - - Straka, František správca farnosti
1978 - - 1979 - - Figlár Ján správca farnosti
1979 - - 1990 - - Grega, Viktor administrátor
1990 - - 1993 - - Konečný, Anton farár
1993 - - 1994 - - Zonták Vincent, CM administrátor
1994 - - 1997 - - Bazár, Pavol, CM farár
1998 - - 1999 - - Cichý, Ladislav farár