logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Koš

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Andreja apoštola
Iné mená:
Koš: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Koos, Koss, 1786 Kosch, 1808 Koss, Koš, 1863 Kóoss, 1873 Kooss, 1877 Koós, 1882–1913 Kós, 1920– Koš
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pazmáňov katalóg ju volá „Kosot“. Za zemepánov Thurzovcov sa dostala do držby evanjelikov. Kanonická vizitácia r. 1559 uvádza, že je tu katolícky kňaz. R. 1560 je však už iný, ktorý koná všetko po novotársky. 22.8.1660 bol na príkaz grófky F. Khuen Pálffyovej odstránený posledný evanjelický farár Novák a odvtedy je farnosť katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1558 - - 1559 - - Ignác (Koš, 1558) farár
1559 - - 1560 - - Pavol Félix farár
1666 - - 1670 - - Forster, Andrej farár
1670 - - 1672 - - Fender, Fridrich farár
1672 jan. 6. 1674 - - Krupicz, Matej farár
1675 máj 7. 1675 - - Fábry, Juraj (Koš, 1675) farár
1675 mar. 3. 1675 - - Novák, Juraj František farár
1675 aug. 9. 1678 nov. 17. Diviačič, Michal farár
1678 - - 1691 - - neznámy kňaz
1691 - - 1701 - - Gulden, Andrej farár
1701 máj 19. 1709 nov. 1. Černák, Juraj farár
1709 dec. 5. 1711 - - Millik, Andrej Ignác farár
1711 aug. 5. 1717 - - Milberger, Jozef farár
1717 apr. 26 1718 - - Harter, Gotfríd farár
1718 - - 1719 - - Kárász, Imrich Kristián farár
1719 apr. 7. 1721 - - Katona, Štefan farár
1721 sept. 12. 1723 sept. 30. Dvoráček, Karol Jozef farár
1723 okt. 1. 1724 - - Kubovič, Juraj farár
1724 - - 1731 - - Grammantik Mathias farár
1731 júl 24. 1737 - - Ballus, Juraj farár
1737 máj 19. 1743 okt. 6. Hrizlakovič, Ján Jozef farár
1743 - - 1745 - - spravuje kaplán z vedľajšej farnosti excurrendo
1745 ? - 1750 - - Hrizlakovič, Ján Jozef farár
1750 júl 2. +1760 máj 1. Dulay, Gabriel farár
1760 júl 10. 1766 nov. 27. Soós, Ján farár
1767 jan. 10. 1771 - - Krnček, Andrej farár
1771 dec. 10. 1778 - - Tilický, Jakub farár
1778 - - 1780 - - Freyzeysen, Ignác farár
1780 - - 1819 - - Bajer, Ján farár
1819 - - 1842 - - Horčín, Ján farár
1842 - - 1846 - - Neuman, Jozef administrátor
1846 - - 1846 - - Lulják, Karol administrátor
1846 - - 1862 - - Dermár, Karol farár
1862 - - 1869 - - Uhliarik Jozef farár
1869 - - 1869 - - Smolen Jozef administrátor
1869 - - 1886 - - Lepieš, Ján farár
1886 - - 1887 - - Matejčík, Ján administrátor
1887 - - 1914 - - Kluch, František farár
1914 - - 1917 - - Gonda, Juraj administrátor
1917 - - 1919 - - Grígeľ, Matej excurendo zo Sebedražia
1919 - - 1944 - - Tvrdý, Ján (1885-1957) farár
1920 - - 1922 - - Bob, Ján administrátor
1945 - - 1945 - - Málik, Rudolf farár menovaný farár nenastúpil, ale sa vzdal pre J. Záňa
1946 - - 1948 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
1948 - - 1960 - - Slašťan, Tomáš správca farnosti
1960 - - 1971 - - Mečiar, Kamil správca farnosti
1972 - - 1995 sept. 30. Hromádka, Ladislav správca farnosti