logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Komjatice

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1705
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Komjatice : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1935 vyčl. o. Štefanovičová; 1936 vyčl. o. Rastislavice.
1773 Komjathy, 1786 Komiathi, 1808 Komjáthi, Komjátice, 1863 Komjáth, 1873–1913, 1938–1945 Komját, 1920–1938, 1945– Komjatice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Černík (1-500), k. Ducha Sv. (1864), 2. Lipová-Ondrochov (400), kap. P- M. Ruž. (1930). - K 117, p 76, s 49. Duchovný správca: Anton Žilínek. Kaplán: Anton Mikula.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik (Komjatice, 1332) farár
1568 sp. - - - - Michael, in Kommathna farár
1634 a 1636 - sp. - Szentbenedeki, František farár
1647 sp. - - - - Virágh Matthaeus, Michael. farár
1692 aug. 22. 1697 - - Loveczky, Vavrinec farár
1697 jún 18. 1706 - - Drényi, Andrej farár
1706 jan. 5. 1707 apr. - Szabó, Ján z Vesteníc farár
1707 apr. 2. 1709 - - Svehlovics, Michal Anton farár
1710 - - +1718 okt. 17. Turnay, Michal farár
1718 nov. 26. +1724 mar. 2. Kosík, František farár
1724 apr. 22. 1727 okt. 30. Kubiczky, Jozef Anton František farár
1727 okt. 8. 1731 - - Osvald, Michal farár
1731 sp. - 1732 - - Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1732 apr. 23. 1735 - - Sembery Martinus farár
1735 okt. 10. +1750 nov. 1. Eörmezey, Juraj Ján farár
1750 nov. 1. 1750 dec. 24. Lukáč, Vavrinec Jozef farár
1750 dec. 14. 1758 júl 20. Szakmáry, Jozef farár
1758 okt. 10. 1764 máj 12. Sztocsko, Juraj farár
1764 máj 22. 1769 - - Karácsonyi, Ján farár
1769 máj 27. +1803 mar. 7. Mištik, Ján farár
1803 mar. 23. +1819 máj 14. Zlatháry de Eadem Ignatius. farár
1819 máj 27. 1844 - - Keszelborn, Karol farár
1844 - - +1860 máj 2. Caban, Andrej farár
1860 - - 1901 - - Turčáni, Matej farár
1902 - - 1929 - - Horváth, Jozef (1854-po r. 1920) farár
1927 - - 1929 - - Žák, Ľudovít administrátor
1929 - - 1939 - - Žák, Ľudovít farár
1939 - - 1946 - - Andrisz, Rudolf farár
1946 - - +1959 jan. 22. Hanzlík Ján farár
1960 - - 1971 - - Kebis, Anton správca farnosti
1970 - - 1983 - - Žilinek, Anton správca farnosti 1977 č. dekan
1983 - - 1984 - - Gubala, Alojz správca farnosti
1984 - - 1990 - - Priebera, Anton farár
1990 - - 1992 - - Ižold, Daniel farár